Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  121
 3. Reviewed
  144
 4. All
  265
 5. Health
Displaying 101 - 144 of 144

ideas

1 ideje Approve this translation

Stay signed in

1 Ostanite prijavljeni Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Kliknite to povezavo, da ostanete prijavljeni v tem računalniku, tudi po tem, ko je vaš brskalnik zaprt. Approve this translation

Error! Try again.

1 Napaka! Poskusi še enkrat. Approve this translation

Saving

Shranjevanje Approve this translation

Saved

Shranjeno Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

1 Ta ideja je bila pretvorjena v zasebno sporočilo podpore Approve this translation

My feedback

Moje povratne informacije Approve this translation

We really appreciate your feedback!

1 Resnično cenimo povratne informacije! Approve this translation

Change my password

Spremeni svoje geslo Approve this translation

Passwords must match

Gesli se morata ujemati Approve this translation

Your password has been updated

1 Vaše geslo je bilo posodobljeno Approve this translation

Sent!

1 Poslano! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

1 Ta ideja se čaka na odobritev moderatorja Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Oprostite, nismo mogli sprejeti vaše ideje, ker vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Tvoja ideja se obdeluje in bo kmalu na voljo Approve this translation

Create Your Profile

1 Ustvari svoj profil Approve this translation

Create your profile to gain access

1 Ustvari svoj profil za dostop Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Ko ustvarite svoj profil vas bomo posredovali na %{name} forum. Approve this translation

Recently updated ideas

Pred kratkim spremenjene/dodane ideje Approve this translation

Existing idea results

Obstoječi rezultati ideje Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Ta forum je bil začasno blokiran zaradi sprememb uporabniškega računa. Approve this translation

Feedback forums

Forum povratnih informacij Approve this translation

Top ideas from the community

Najboljše ideje skupnosti Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Povratne informacije in baza znanja Approve this translation

No results found

1 Ni zadetkov Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Nameravate izbrisati svoj uporabniški profil. Tega ni mogoče razveljaviti! Approve this translation

More articles

1 Več člankov Approve this translation

More ideas

1 Več idej Approve this translation

View all ideas in

1 Prikaži vse ideje Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Prikaži vse ideje v %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Prikaži vse članke iz %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Izbriši komentar iz %{name} ob %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentarji za %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideje podobne %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

1 Admin stran za %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Prikaži vse članke iz %{title} Approve this translation

View all articles

1 Prikaži vse članke Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Uporabnik s tem e-poštnim naslovom %{email} že obstaja. Prosimo, prijavite se Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Vaš e-poštni naslov nima dostopa do tega foruma. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

1 Prikaži vse ideje v kategoriji %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Piškotki so onemogočeni. Dostopajte do foruma direktno na povezavi %{forum_link} ali omogočite piškotke v nastavitvah vašega brskalnika in osvežite to stran. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Niste vnesli email naslova. Prosimo, poskusite znova. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

To so pogoji za UserVoice, storitev, ki poganja ta podporni portal, ne pa za %{name}. Approve this translation