Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  81
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

Označi kot neželjeno Approve this translation

powered by UserVoice

1 poganja UserVoice Approve this translation

new idea

1 nova ideja Approve this translation

new tickets

1 novi zahtevki Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

2 %{1: Ponovno aktiviraj svoj račun} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Odgovori na primere so bili onemogočeni Approve this translation

No Status

Ni statusa Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

To sporočilo ste poslali na nenadzorovan nabiralnik. Approve this translation

%{num} ideas imported

1 %{num} uvoženih idej Approve this translation

Import completed

1 Uvoz končan Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} je dodal opombo na vprašanje %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} je odgovoril na vprašanje %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} je dodelil %{ticket} v %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} je dodelil vprašanje %{ticket} za vas. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} je dodelil vprašanje %{ticket} za %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} je spremenil vprašanje %{ticket} v nedodeljeno. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Novo vprašanje (%{ticket}) je bilo dodeljeno %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Novo vprašanje (%{ticket}) je bilo dodeljeno Vam. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Novo vprašanje (%{ticket}) je bilo dodeljeno %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Novo nedodeljeno vprašanje (%{ticket}) je bilo prejeto. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Novo vprašanje (%{ticket}) je bilo prejeto. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ta e-pošta je poslana iz 'no reply' naslova %{1:tukaj lahko pustite komentar.} Approve this translation

Forgot your site

Ste pozabili vašo spletno stran Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Ste pozabili vašo spletno stran? Lahko vam pomagamo! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Tukaj je seznam UserVoice strani,na katerih si administrator. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Tukaj je seznam UserVoice strani na katerih imate račune. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Dobrodošli na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} vam je dodelil/a %{ticket_count} zahtevkov za podporo. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} je dodelil/a %{ticket_count} zahtevkov za podporo v %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Ideja združena Approve this translation

%{name} via %{company}

1 %{name} preko %{company} Approve this translation

only showing first 100

prikazuje le prvi 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Ujeli %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via vozovnice # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

povratne dodano Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ideja ste podprli ( %{idea_link} ) Je bil združen s podobno idejo: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Hvala za vaše mnenje. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Glasovanje se je vrnil v vas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} Glasovi so se vrnili k tebi. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Povratne informacije o drugih idej,} ki nam pomagajo odločiti, kaj zraven zgraditi. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Ogled vseh %{n} dogodek (-e) v brskalniku Approve this translation

No activity

Ne dejavnost Approve this translation

Manage your views and notifications

Upravljajte svoje poglede in obvestila Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Lahko nastavite, kako dejavnost, bi si želeli prejeti za vsako od vaših osebnih pogledov. Approve this translation

to

da Approve this translation

Merged in:

Združene v: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odjaviti iz te pogledom Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ideja ste pomagali je bil zaprt. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ideja podpirate je posodobljen Approve this translation