1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  256
 3. Reviewed
  558
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 814

yesterday

eilen Approve this translation

%{n} ago

%{n} sitten Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Poista "Powered By" UserVoicen brändäys. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Valitse haluamasi verkkoportaaliosat. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Ota Google Analytics käyttöön verkkoportaalilla antamalla Google Analytics-tunnus asetuksiin. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Sallii pääsyn koko verkkosivustoon, joka perustuu voimassa olevaan SSO-tunnukseen tai valtuutettuun IP-osoitteeseen. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Salli järjestelmänvalvojien rajoittaminen tiettyihin moduuleihin (palaute, helpdesk ja / tai tietopankki). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Tallenna mukautettu lippu hakee usein käyttöä. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näyttää sitoutumistason sähköpostin päivityksiin. Approve this translation

License types

Lisenssityypit Approve this translation

Assign seats by license type.

Sijoita paikat lisenssityypin mukaan. Approve this translation

Support Only

Vain tuki Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Sinun täytyy olla palaute-admin päästäksesi tähän! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumi ei ole enää olemassa Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Olet ollut %{action}%{event} ilmoituksia. %{link:purkaa} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Onko sinulla idea? Jaa se! Approve this translation

Public status updates

Julkisen tilan päivitykset Approve this translation

New votes

Uudet äänet Approve this translation

Internal status updates

Sisäiset tilanpäivitykset Approve this translation

New NPS®

Uusi NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Lähetä yksityinen sähköpostin räjähdys tilaajille ideasta Approve this translation

New idea merges

Uusi idea yhdistyy Approve this translation

New Idea

Uusi idea Approve this translation

Idea Status Update

Idean tilan päivitys Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Äänestyspäivitys Approve this translation

Push Idea

Push-idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

on poistettava sulautetusta ideasta Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Tämä foorumi on suljettu. Enemmän ideoita ei sallita. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Käytä nykyistä widgettiä (alias "omnibox", aka "tt" (kosketuspisteen työkalupakki), "aka ei klassinen widget"). Lukitsee myös NPS®-luokituksen ominaisuudet, jotka riippuvat widgetistä. Approve this translation

no status

Ei statusta Approve this translation

not routable

ei johdettavissa Approve this translation

Remember me

2 Muista minut Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Valitettavasti emme löytäneet sinulla jo olemassa olevaa käyttäjätiliä. Approve this translation

Required, but not displayed

1 Pakollinen (ei näytetä julkisesti) Approve this translation

Failed to authenticate

1 Tunnistautuminen epäonnistui Approve this translation

or, sign in with

2 tai kirjaudu sisään Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

1 Jos valitset tämän, istuntosi säilyy muistissa 2 viikkoa. Approve this translation

Sign in to your profile.

2 Kirjaudu profiiliisi. Approve this translation

Email me a new password.

2 Lähetä minulle uusi salasana. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Hyväksyn %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Kirjautuneena tunnuksella %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Olet keskeyttänyt kirjautumisen Approve this translation

Display name

Nimimerkki Approve this translation

Login failed

2 Kirjautuminen epäonnistui Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

1 Sinun täytyy olla ylläpitäjä kirjautuaksesi tällä tavalla. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

1 Sinun UserVoice aliverkkotunnus Approve this translation

You have been blocked.

1 Sinut on estetty. Approve this translation

Enter your email address

2 Anna sähköpostiosoitteesi Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Valitettavasti sisäänkirjautumisesi epäonnistui Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Kiitos, %{user} Approve this translation