1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  186
 3. Reviewed
  658
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

1 anonyymi Approve this translation

What happens if I run out?

Mitä tapahtuu jos äänet loppuvat? Approve this translation

Share

1 Jaa Approve this translation

Done!

2 Valmis! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Sinun täytyy sallia UserVoice-palautejärjestelmä Approve this translation

You have added %{num} %{text}

2 Olet lisännyt %{num} %{text} Approve this translation

saving

1 tallennetaan Approve this translation

Vote for this idea

1 Äänestä tätä ideaa Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Ylläpitäjä, aseta UserVoice-tilisi asetukset aloittaaksesi palautteen keräämisen. Approve this translation

Load more ideas

1 Lisää ideoita Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Nämä ohjeet ovat ylläpitäjille jotka määrittävät UserVoice-palautevälilehteä. Jos yrität jättää palautetta, palaa pian! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

1 Kirjaudu UserVoicen hallintapaneeliin Approve this translation

%{category}

1 %{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

1 Rekisteröi Facebook-sivusi tai sovelluksesi Approve this translation

View comments (%{num})

Näytä kommentit (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

1 Uusi palautevälilehtesi on melkein valmis! Approve this translation

Create idea

2 Luo idea Approve this translation

awaiting moderator approval

2 odottaa valvojan hyväksyntää Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Tämä Facebook-sovellus käyttää UserVoicea palautteen keräämiseen. Luodakseen ideoita, äänestäksesi ja jättääksesi kommentteja, sinun täytyy sallia UserVoice-sovellus ja hyväksyä %{1: käyttöehdot} Approve this translation

Response by %{name}

1 Vastaus %{name} Approve this translation

Update Search

1 Päivitä haku Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Äänestä samankaltainen idea, tai lisää oma ideasi Approve this translation

You have %{num} remaining!

%{num} jäljellä! Approve this translation

All Feedback

Kaikki palautteet Approve this translation

My Feedback

1 Palautteeni Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Jokaiselle henkilölle annetaan rajoitettu äänimäärä parhaiden ideoiden löytämistä varten. Jos äänesi loppuvat, ei hätää, on olemassa useita tapoja, joilla voit saada niitä takaisin. Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Voit muuttaa antamiasi ääniä. Klikkaa "Palaute"-välilehteä nähdäksesi mitä ideoita olet äänestänyt, poistamalla ääniä voit äänestää muita ideoita. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Voit myös kommentoida ideoita, riippumatta siitä kuinka monta ääntä sinulla on jäljellä Approve this translation

on %{date}

%{date} Approve this translation

Write a comment

1 Kirjoita kommentti Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

1 Miten konfiguroida UserVoice Palaute Tab Approve this translation

Add your idea

1 Lisää oma idea Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Mitä tapahtuu jos äänet loppuvat? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

1 Jotta voidaan luoda ideoita, äänestää ja kirjoittaa kommentteja, sinun on valtuutettava UserVoice palautejärjestelmä. Haluatko tehdä sen nyt? Approve this translation

Request for Permission

1 Lupahakemus Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Anteeksi, jokin meni pieleen. Approve this translation

A title is required for your idea

Otsikko tieto vaaditaan Approve this translation

Error!

1 Virhe! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Varmista, että olet kirjoittanut ideasi ennen kuin painat "Jatka". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Kiitos ehdotuksestasi. Lähetämme sen heti kun meidän ylläpitäjät saavat mahdollisuuden hyväksyä sen. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Näyttää siltä, että olet ollut kiireinen. Mutta älä huoli, heti kun ideasi on valmis, saat sen äänet takaisin! Approve this translation

Not enough votes!

1 Ei tarpeeksi ääniä! Approve this translation

Accepted

1 Hyväksytty Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Ideoille antamasi äänet palautetaan sinulle kun ylläpito sulkee idean Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Palautteen kerääminen käyttäjiltä on erittäin helppoa! Asentaaksesi, noudata näitä nopeita ohjeita: Approve this translation

Create one for free!

1 Luo yksi ilmaiseksi! Approve this translation

From your Admin Console select:

Valitse hallintakonsolistasi: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota meihin yhteyttä osoitteessa Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook Appi ei ole määritetty Approve this translation

Oh nos!

Voi ei! Approve this translation