1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  271
 3. Reviewed
  558
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 829

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Hallitse äänestyksen petosilmaisimen toimintaa yksityiskohtaisesti. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-lisäosa Approve this translation

Crowdsourced moderation

Joukkoistettu valvonta Approve this translation

Fully Customizable Design

Täysin muokattavissa oleva ulkoasu Approve this translation

My tickets

Omat tiketit Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Tämän verkkotunnuksen alias on varattu. Ota yhteyttä tekniseen tukeen jos tarvitset apua tämän virheen kanssa Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Täysi kontrolli sisältöön, saatavuuteen ja tiedon säilyttämiseen. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ehdotuksia tehdään ja niitä äänestetään ylöspäin. Approve this translation

Everyone else

1 Kaikki muut Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Saumaton integraatio ja täydellinen kontrolli sivustosi ulkoasuun. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Palaute-apusovellus Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorioiden avulla voit järjestää ehdotuksiasi eri ryhmiin foorumeillasi. Käyttäjät voivat valita mihin kategoriaan heidän ideansa kuuluvat. Approve this translation

See %{link}

1 Katso %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Suojauksen lisäasetukset Approve this translation

is invalid

2 ei kelpaa Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Liitä UserVoice suoraan sivustollesi. Approve this translation

all values need to be unique

1 kaikkien arvojen täytyy olla erilaisia Approve this translation

Merge ideas

Yhdistä ehdotukset Approve this translation

Advanced management

Hallinnan lisäasetukset Approve this translation

Pre-moderation

Ennakkomuokkaus Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On ohjeet Approve this translation

You don't have access to this.

1 Sinulla ei ole pääsyä tähän. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Rakenna brändiäsi ja opi tuntemaan yleisöäsi. Approve this translation

Email must be present.

1 Sähköposti on pakollinen. Approve this translation

Our basic forum

Perusfoorumi Approve this translation

Restrict access by IP

Rajoita pääsy IP-osoitteen perusteella Approve this translation

Full custom design

Täysi ulkoasun mukautus Approve this translation

you need to have at least one value

sinun on annettava ainakin yksi arvo Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Pian täällä! Voit liittää UserVoice:n iPhone-sovelluksiisi. Approve this translation

Integration

1 Integraatio Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Kiitos, että vahvistit sähköpostiosoitteesi. Luo salasana suojataksesi henkilöllisyytesi. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 on jo saanut kutsun Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Sinun UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Salli pääsy foorumiin kaikille tiettyä sähköpostidomainia käyttäville (esim. *. omadomainisi.fi). Approve this translation

Restrict access by email domain

Rajoita pääsy sähköpostiosoitteen domainin perusteella Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Lisäasetukset äänestyspetoksia vastaan Approve this translation

ID of Forum

Foorumin ID Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Korvaa automaattisesti kirosanat merkinnällä "*****". (Tällä hetkellä toimii vain englanninkielisille sanoille.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

1 Vahvistamaton: Sinun täytyy vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia. %{resend} Approve this translation

For small groups

1 Pienille ryhmille Approve this translation

Respond to ideas

Vastaa ehdotuksiin Approve this translation

Email must be valid.

1 Sähköpostin täytyy olla kelvollinen. Approve this translation

is an admin

1 on ylläpitäjä Approve this translation

Lite Design Customization

Kevyt räätälöinti Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Salli pääsy yksityiseen foorumiin IP-osoitteen perusteella (esim. yrityksesi sisäverkosta). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Vahvistamaton: Sinun täytyy vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit saada sähköposti-ilmoituksia tai luoda salasanan. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Yhdistä helposti samanlaiset ehdotukset. (Molempien ehdotusten saamat äänet lasketaan yhteen.) Approve this translation

Full integration

Täysi integraatio Approve this translation

Our best value!

Edullisin vaihtoehto! Approve this translation

spam

1 roskaposti Approve this translation