1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  271
 3. Reviewed
  558
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 829

Unsubscribe from this ticket

Lopeta tämän tiketin tilaus Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kohdistamattomista tiketeistä Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kaikista uusista tiketeistä Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

Sinun oma Approve this translation

Welcome Email

Tervetulaissähköposti Approve this translation

(select)

1 (Valitse) Approve this translation

Give feedback & Contact support

1 Anna palautetta ja Ota yhteyttä tukeen Approve this translation

Give feedback only

Anna vain palautetta Approve this translation

Contact support only

Ota ainoastaan yhteyttä tukeen Approve this translation

Agent

Agentti Approve this translation

Queue

1 Jono Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Muokkaamasi HTML ja CSS muutetaan takaisin alkuperäiseksi. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Loppukäyttäjät estetään privaattifoorumelta. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Admin oikeudet poistetaan käytöstä. Kaikki ylläpitäjät saavat pääsyn kaikkiin komponentteihin. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Sinulla on enemmän mukautettuja kenttiä kuin tämänhetkinen pakettisi sallii. Vähennä kenttien määrää. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Tämä palvelupaketti ei sisällä tukea jonoille. Poista nykyiset jonot. Approve this translation

Is

On Approve this translation

Is not

1 Ei ole Approve this translation

Between

1 Välillä Approve this translation

Greater Than

1 Suurempi kuin Approve this translation

Less Than

Pienempi kuin Approve this translation

Today

Tänään Approve this translation

You must select a value.

1 Sinun on valittava arvo. Approve this translation

Add Cc recipient

Lisää kopion vastaanottaja Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Ylläpitäjän vastaus uuteen tukipyyntöön Approve this translation

Custom statuses

Mukautetut tilat Approve this translation

New ideas

Uusia ideoita Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Poista itsesi tästä tiketistä Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The title is too short.

Otsikko on liian lyhyt Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

%{num}-merkkinen kommentti on liian pitkä. Kommentin maksimipituus on %{maxlen}. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Sähköposti verkkotunnuksen eri aliverkkotunnuksella. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Sähköposti ei täsmää tukiagentin sähköpostiosoitteeseen Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Piilota Kunnia seurantapikseleitä ja muuta, jotka osoittavat, että lippu ei ole henkilökohtaista sähköpostia. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Täytyy olla (käsitellä katkaisimella) Approve this translation

Should have (not time critical)

Pitäisi olla (ei aikaa kriittinen) Approve this translation

Nice to have

Kiva olla Approve this translation

New User Feedback

Uusi käyttäjäpalaute Approve this translation

New Ticket Note

Uusi Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Varoitus Approve this translation

SLA Violation

SLA loukkaaminen Approve this translation

User Traits

Käyttäjän Piirteet Approve this translation

Account Traits

Tilin Piirteet Approve this translation

Company Insight

Yritys Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Kannatan " %{title} "- Mitä mieltä olet? Approve this translation

Multiple forum languages

Useiden forum kieliä Approve this translation

Have forums in multiple languages

On foorumeita useilla kielillä Approve this translation

never

ei koskaan Approve this translation

today

tänään Approve this translation