1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  325
 3. Reviewed
  493
 4. All
  818
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 818

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset tästä tiketistä Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset kaikista uusista tiketeistä Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lopeta sähköpostipäivitysten tilaus tiketeistä jotka on kohdistettu jonoon %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Lopeta tämän tiketin tilaus Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kohdistamattomista tiketeistä Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kaikista uusista tiketeistä Approve this translation

Just now

1 Juuri nyt Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Eilen Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

1 Et ole saanut lupaa käyttää tätä toimintoa. Approve this translation

Your Own

Sinun oma Approve this translation

Welcome Email

Tervetulaissähköposti Approve this translation

(select)

1 (Valitse) Approve this translation

Give feedback & Contact support

1 Anna palautetta ja Ota yhteyttä tukeen Approve this translation

Give feedback only

Anna vain palautetta Approve this translation

Contact support only

Ota ainoastaan yhteyttä tukeen Approve this translation

Agent

Agentti Approve this translation

Queue

1 Jono Approve this translation

Is

On Approve this translation

Is not

1 Ei ole Approve this translation

Between

1 Välillä Approve this translation

Greater Than

1 Suurempi kuin Approve this translation

Less Than

Pienempi kuin Approve this translation

Today

Tänään Approve this translation

You must select a value.

1 Sinun on valittava arvo. Approve this translation

Add Cc recipient

Lisää kopion vastaanottaja Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Ylläpitäjän vastaus uuteen tukipyyntöön Approve this translation

Custom statuses

Mukautetut tilat Approve this translation

New ideas

Uusia ideoita Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Poista itsesi tästä tiketistä Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The title is too short.

Otsikko on liian lyhyt Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

%{num}-merkkinen kommentti on liian pitkä. Kommentin maksimipituus on %{maxlen}. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Sähköposti verkkotunnuksen eri aliverkkotunnuksella. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Sähköposti ei täsmää tukiagentin sähköpostiosoitteeseen Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Piilota Kunnia seurantapikseleitä ja muuta, jotka osoittavat, että lippu ei ole henkilökohtaista sähköpostia. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Mukauta lippujen pyytäjille lähetettävien sähköpostien alatunniste. Oletusarvo on sisällyttää Kudos-linkki. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Täytyy olla (käsitellä katkaisimella) Approve this translation

Should have (not time critical)

Pitäisi olla (ei aikaa kriittinen) Approve this translation

Nice to have

Kiva olla Approve this translation

New User Feedback

Uusi käyttäjäpalaute Approve this translation

New Ticket Note

Uusi Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Varoitus Approve this translation

SLA Violation

SLA loukkaaminen Approve this translation

User Traits

Käyttäjän Piirteet Approve this translation

Account Traits

Tilin Piirteet Approve this translation

Company Insight

Yritys Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Kannatan " %{title} "- Mitä mieltä olet? Approve this translation

Multiple forum languages

Useiden forum kieliä Approve this translation

Have forums in multiple languages

On foorumeita useilla kielillä Approve this translation