1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  274
 3. Reviewed
  586
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Kirjoita viesti Approve this translation

You are not authorized to access this content

Et voi käyttää tätä sisältöä Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Palvelin on tällä hetkellä hieman kiireinen. Istu tiukasti ja yritämme jatkaa tai voit palata myöhemmin. Approve this translation

What should we build next?

Mitä meidän pitäisi rakentaa seuraavaksi? Approve this translation

Loading...

Ladataan... Approve this translation

All done. Thank you!

Valmista. Kiitos! Approve this translation

also chose

valitsi myös Approve this translation

No preference. Ask me another...

Ei mieluummin. Kysy minulta toinen ... Approve this translation

Unknown state?

Tuntematon tila? Approve this translation

Restart preview

Käynnistä uudelleen esikatselu Approve this translation