Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  87
 3. Reviewed
  198
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 285

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Tarkista postilaatikkosi ja klikkaa linkkiä vahvistusviestissä. %{resend} Approve this translation

Sent!

1 Lähetetty! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Tämä ehdotus odottaa valvojan hyväksyntää Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Pahoittelumme! Emme voineet lähettää ideaasi, koska olet käyttänyt kaikki äänesi. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Käsiteltävänä oleva ehdotuksesi tulee näkyviin pian Approve this translation

Top

Ylös Approve this translation

Create Your Profile

1 Luo oma profiili Approve this translation

Create your profile to gain access

Luo profiili päästäksesi Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Kun olet luonut profiilin, ohjaamme sinut %{name} foorumiin. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Jos sinulla on jo profiili, siirry %{1:tästä} kirjautuaksesi sisään Approve this translation

Recently updated ideas

Viimeksi päivitetyt ideat Approve this translation

Existing idea results

Nykyiset ideat Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

Valitse äänien määrä tälle idealle Approve this translation

1 vote

1 1 ääni Approve this translation

2 votes

1 2 ääntä Approve this translation

3 votes

1 3 ääntä Approve this translation

Check for your idea before adding a new idea

Tarkista onko sama idea jo lisätty Approve this translation

idea results

ideat Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Tilimuutosten takia foorumi on väliaikaisesti poissa käytöstä Approve this translation

Feedback forums

Palautefoorumit Approve this translation

Top ideas from the community

Yhteisön parhaat ideat Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Palaute ja tukipankki Approve this translation

No results found

Ei hakutuloksia. Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Olet aikeissa poistaa käyttäjäprofiilisi. Tätä ei voi perua! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

Jos haluat nähdä ideat joita olet jo äänestänyt, valitse "Palautteeni"-suodatin ja valitse "Avoimet ideani". Approve this translation

Don't see your idea?

Etkö näe ideaasi? Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Luo salasana turvataksesi profiiliisi. Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Koska useamman käyttäjätunnuksesi ääniä on yhdistetty, olet käyttänyt liian monta ääntä joillain foorumeilla. Approve this translation

More ideas

1 Lisää ideoita Approve this translation

View all ideas in

1 Näytä kaikki ideat Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Näytä kaikki ideat foorumilla %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Näytä kaikki artikkelit osiossa %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Poista kommentti tunnukselta %{name} ( %{time} ) Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentit otsikolle %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideoita, jotka muistuttavat %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

%{title}:n ylläpitosivu Approve this translation

View all articles in %{title}

Näytä kaikki artikkelit %{title} Approve this translation

View all articles

1 Katso kaikki artikkelit Approve this translation

More info

1 Lisätietoja Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Aseta salasana - meidän tarvitsee vahvistaa sähköpostiosoitteesi ensin. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Käyttäjä annetulla sähköpostiosoiteella %{email} on jo olemassa. Ole hyvä ja kirjaudu sisään Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Sähköpostiosoitteellasi ei ole pääsyä tälle foorumille. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

1 Näytä kaikki ideat luokassa %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Evästeet eivät ole käytössä. Kirjaudu palautefoorumillemme suoraan seuraavasta linkistä %{forum_link} tai salli evästeet selaimesi asetuksista ja päivitä tämä sivu. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Sähköpostia ei ole määritelty. Ole hyvä ja yritä uudelleen. Approve this translation

New comments

Uusia kommentteja Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Nämä ovat UserVoicen käyttöehdot. UserVoice on palvelu joka mahdollistaa tämän tukisivuston, ei %{name} itse. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oletko varma, että haluat poistaa kommentin? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oletko varma, että haluat poistaa ideasi? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Koska muut ihmiset tukevat tätä ajatusta, et voi poistaa sitä. Voit kuitenkin poistaa itsesi tämän ajatuksen ja se liitetään "Anonymous" Oletko varma, että haluat poistaa itsesi tätä ajatusta? Approve this translation