General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  165
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 259

Assign seats by license type.

Sijoita paikat lisenssityypin mukaan. Approve this translation

Support Only

Vain tuki Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Sinun täytyy olla palaute-admin päästäksesi tähän! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumi ei ole enää olemassa Approve this translation

Deleted User

Poistettu käyttäjä Approve this translation

Required Consent

Vaadittu suostumus Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Olet ollut %{action}%{event} ilmoituksia. %{link:purkaa} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Hyväksyn sähköpostiosoitteeni, nimeni ja IP-osoitteeni tallentamisen. Näitä tietoja sekä kaikkea antamaani palautetta voidaan käyttää tuotepäätöksistä tiedottamiseen sekä tuotepäivitysten lähettämiseen minulle (Voit halutessasi kieltäytyä niiden vastaanottamisesta). Approve this translation

New Password

uusi salasana Approve this translation

Create an account

Luo tili Approve this translation

Please enter a valid email address.

Ole hyvä ja syötä toimiva sähköpostiosoite. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Onko sinulla idea? Jaa se! Approve this translation

Public status updates

Julkisen tilan päivitykset Approve this translation

New votes

Uudet äänet Approve this translation

Internal status updates

Sisäiset tilanpäivitykset Approve this translation

New NPS®

Uusi NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} äänestäjä Approve this translation

%{num} voters

%{num} äänestäjät Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Lähetä yksityinen sähköpostin räjähdys tilaajille ideasta Approve this translation

New idea merges

Uusi idea yhdistyy Approve this translation

New Idea

Uusi idea Approve this translation

Idea Status Update

Idean tilan päivitys Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Äänestyspäivitys Approve this translation

Push Idea

Push-idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

on poistettava sulautetusta ideasta Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Tämä foorumi on suljettu. Enemmän ideoita ei sallita. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Käytä nykyistä widgettiä (alias "omnibox", aka "tt" (kosketuspisteen työkalupakki), "aka ei klassinen widget"). Lukitsee myös NPS®-luokituksen ominaisuudet, jotka riippuvat widgetistä. Approve this translation

no status

Ei statusta Approve this translation

not routable

ei johdettavissa Approve this translation

Something went wrong!

Jotain meni pieleen! Approve this translation

Display name (optional)

Näyttönimi (valinnainen) Approve this translation

Hooray!

Hurraa! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Olet sisään, saat sivusi valmiiksi. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Evästeiden käyttö edellyttää sisäänkirjautumista. Päivitä tietosuoja-asetukset, jotta sivustojen välinen seuranta on mahdollista, tai yritä käyttää toista selainta. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia tämän sisällön käyttämiseen. Approve this translation

Sign in required to continue

Kirjaudu sisään jatkaaksesi Approve this translation

Remember Me

Muista minut Approve this translation

Please enter your password.

Anna salasanasi. Approve this translation

Create Password

Luo salasana Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Salasana vaatii vähintään 8 merkkiä Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Siinä on oltava vähintään yksi pieni ja yksi iso kirjain Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Se tarvitsee vähintään yhden symbolin ($,!, @, _, *Jne.) Approve this translation

Password must include one number or more

Salasanassa on oltava vähintään yksi numero Approve this translation

Verify Email

vahvista sähköposti Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Meidän on vahvistettava sähköpostiosoitteesi ennen salasanan vaihtamista Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Meidän on vahvistettava sähköpostiosoitteesi ennen tilin luomista Approve this translation

First things first!

Ensimmäiset asiat ensin! Approve this translation

Create Account

Luo tili Approve this translation

Let\'s create your account!

Luo tili! Approve this translation

Please enter a valid password.

Anna kelvollinen salasana. Approve this translation