General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  52
 3. Reviewed
  163
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 215

You have run out of votes on this forum.

1 Sinulla ei ole enää vapaita ääniä annettavaksi tällä foorumilla. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Anna otsikko ideallesi. Approve this translation

The title is too long.

2 Otsikko on liian pitkä. Approve this translation

The description is too long.

2 Kuvaus on liian pitkä. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Uudella tilaustasolla et enää voi lisätä ylläpitäjiä kertakirjautumisen kautta. Approve this translation

already has access

1 on jo käyttöoikeus Approve this translation

You have run out of votes.

Äänesi ovat lopussa. Approve this translation

Standard

Vakio Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Sinun täytyy olla ylläpitäjä käyttääksesi tätä! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

2 Sinun täytyy olla tilin omistaja käyttää tätä! Approve this translation

Idea has been closed

Idea on suljettu Approve this translation

Idea attachments

Ehdotusten liitetiedostot Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Ylläpitäjät ja vaihtoehtoisesti myös käyttäjät voivat lisätä liitetiedostoja ehdotuksiin Approve this translation

%{time} ago

%{time} sitten Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorumi:%{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Muokkaa pääsyä 'kudos'-sivulle Approve this translation

Idea no longer exists

Ehdotusta ei enää ole Approve this translation

The comment text can't be blank.

Kommentti ei voi olla tyhjä. Approve this translation

New Ticket Reply

Uusi vastaus Approve this translation

New Comment

1 Uusi kommentti Approve this translation

New Kudo

1 Uusi Kudo Approve this translation

New Forum

1 Uusi foorumi Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Anna käyttäjiesi auttaa sinua pitämään paikat siisteinä. Salli käyttäjäkohtainen muokkaus ja anna käyttäjien päivittää asiattomien ehdotusten ja kaksoiskappaleiden tila - näin helpotat omaa työtäsi. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Ylimääräiset ylläpitäjät eivät enää pääse käyttämään ylläpitotyökaluja. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Loppukäyttäjät eivät enää pääse muille foorumeille. Approve this translation

View this user in Inspector

Katso tarkemmat tiedot käyttäjästä Approve this translation

All tickets

Kaikki tiketit Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Saat tämän viestin koska olet tilannut %{queue} tukijonon Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset itsellesi kohdistetuista tiketeistä Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset kohdistamattomista tiketeistä Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset tästä tiketistä Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset kaikista uusista tiketeistä Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lopeta sähköpostipäivitysten tilaus tiketeistä jotka on kohdistettu jonoon %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Lopeta tämän tiketin tilaus Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kohdistamattomista tiketeistä Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lopeta sähköpostien tilaaminen kaikista uusista tiketeistä Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

Sinun oma Approve this translation

Welcome Email

Tervetulaissähköposti Approve this translation

(select)

1 (Valitse) Approve this translation

Give feedback & Contact support

1 Anna palautetta ja Ota yhteyttä tukeen Approve this translation

Give feedback only

Anna vain palautetta Approve this translation

Contact support only

Ota ainoastaan yhteyttä tukeen Approve this translation

Agent

Agentti Approve this translation

Queue

1 Jono Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Muokkaamasi HTML ja CSS muutetaan takaisin alkuperäiseksi. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Loppukäyttäjät estetään privaattifoorumelta. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Admin oikeudet poistetaan käytöstä. Kaikki ylläpitäjät saavat pääsyn kaikkiin komponentteihin. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Sinulla on enemmän mukautettuja kenttiä kuin tämänhetkinen pakettisi sallii. Vähennä kenttien määrää. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Tämä palvelupaketti ei sisällä tukea jonoille. Poista nykyiset jonot. Approve this translation