General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  83
 3. Reviewed
  141
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 224

New User Feedback

Uusi käyttäjäpalaute Approve this translation

New Ticket Note

Uusi Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Varoitus Approve this translation

SLA Violation

SLA loukkaaminen Approve this translation

User Traits

Käyttäjän Piirteet Approve this translation

Account Traits

Tilin Piirteet Approve this translation

Company Insight

Yritys Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Kannatan " %{title} "- Mitä mieltä olet? Approve this translation

Multiple forum languages

Useiden forum kieliä Approve this translation

Have forums in multiple languages

On foorumeita useilla kielillä Approve this translation

never

ei koskaan Approve this translation

today

tänään Approve this translation

yesterday

eilen Approve this translation

%{n} ago

%{n} sitten Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Poista "Powered By" UserVoicen brändäys. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Valitse haluamasi verkkoportaaliosat. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Ota Google Analytics käyttöön verkkoportaalilla antamalla Google Analytics-tunnus asetuksiin. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Salasanasi ei näy sähköpostiosoitteessasi. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Sähköpostiosoitteesi ei voi näkyä salasanassasi. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Sähköpostiosoitteesi ei voi näkyä salasanassasi. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Sallii pääsyn koko verkkosivustoon, joka perustuu voimassa olevaan SSO-tunnukseen tai valtuutettuun IP-osoitteeseen. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Salli järjestelmänvalvojien rajoittaminen tiettyihin moduuleihin (palaute, helpdesk ja / tai tietopankki). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Tallenna mukautettu lippu hakee usein käyttöä. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näyttää sitoutumistason sähköpostin päivityksiin. Approve this translation

License types

Lisenssityypit Approve this translation

Assign seats by license type.

Sijoita paikat lisenssityypin mukaan. Approve this translation

Support Only

Vain tuki Approve this translation

Contributor

avustaja Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Sinun täytyy olla palaute-admin päästäksesi tähän! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumi ei ole enää olemassa Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Olet ollut %{action}%{event} ilmoituksia. %{link:purkaa} Approve this translation

New Password

uusi salasana Approve this translation

New feedback

Uusi palaute Approve this translation

Create an account

Luo tili Approve this translation

Have an idea? Share it!

Onko sinulla idea? Jaa se! Approve this translation

Public status updates

Julkisen tilan päivitykset Approve this translation

New votes

Uudet äänet Approve this translation

Internal status updates

Sisäiset tilanpäivitykset Approve this translation

New NPS®

Uusi NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Lähetä yksityinen sähköpostin räjähdys tilaajille ideasta Approve this translation

New idea merges

Uusi idea yhdistyy Approve this translation

New Idea

Uusi idea Approve this translation

Idea Status Update

Idean tilan päivitys Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Äänestyspäivitys Approve this translation

Push Idea

Push-idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

on poistettava sulautetusta ideasta Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Tämä foorumi on suljettu. Enemmän ideoita ei sallita. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Käytä nykyistä widgettiä (alias "omnibox", aka "tt" (kosketuspisteen työkalupakki), "aka ei klassinen widget"). Lukitsee myös NPS®-luokituksen ominaisuudet, jotka riippuvat widgetistä. Approve this translation

no status

Ei statusta Approve this translation

not routable

ei johdettavissa Approve this translation