General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  165
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 259

Contact support only

Ota ainoastaan yhteyttä tukeen Approve this translation

Agent

Agentti Approve this translation

Queue

1 Jono Approve this translation

Is

On Approve this translation

Is not

1 Ei ole Approve this translation

Between

1 Välillä Approve this translation

Greater Than

1 Suurempi kuin Approve this translation

Less Than

Pienempi kuin Approve this translation

Today

Tänään Approve this translation

You must select a value.

1 Sinun on valittava arvo. Approve this translation

Add Cc recipient

Lisää kopion vastaanottaja Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Ylläpitäjän vastaus uuteen tukipyyntöön Approve this translation

Custom statuses

Mukautetut tilat Approve this translation

New ideas

Uusia ideoita Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Poista itsesi tästä tiketistä Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The title is too short.

Otsikko on liian lyhyt Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

%{num}-merkkinen kommentti on liian pitkä. Kommentin maksimipituus on %{maxlen}. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Sähköposti verkkotunnuksen eri aliverkkotunnuksella. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Sähköposti ei täsmää tukiagentin sähköpostiosoitteeseen Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Piilota Kunnia seurantapikseleitä ja muuta, jotka osoittavat, että lippu ei ole henkilökohtaista sähköpostia. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Mukauta lippujen pyytäjille lähetettävien sähköpostien alatunniste. Oletusarvo on sisällyttää Kudos-linkki. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Täytyy olla (käsitellä katkaisimella) Approve this translation

Should have (not time critical)

Pitäisi olla (ei aikaa kriittinen) Approve this translation

Nice to have

Kiva olla Approve this translation

New User Feedback

Uusi käyttäjäpalaute Approve this translation

New Ticket Note

Uusi Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Varoitus Approve this translation

SLA Violation

SLA loukkaaminen Approve this translation

User Traits

Käyttäjän Piirteet Approve this translation

Account Traits

Tilin Piirteet Approve this translation

Company Insight

Yritys Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Kannatan " %{title} "- Mitä mieltä olet? Approve this translation

Multiple forum languages

Useiden forum kieliä Approve this translation

Have forums in multiple languages

On foorumeita useilla kielillä Approve this translation

never

ei koskaan Approve this translation

today

tänään Approve this translation

yesterday

eilen Approve this translation

%{n} ago

%{n} sitten Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Poista "Powered By" UserVoicen brändäys. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Valitse haluamasi verkkoportaaliosat. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Ota Google Analytics käyttöön verkkoportaalilla antamalla Google Analytics-tunnus asetuksiin. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Salasanasi ei näy sähköpostiosoitteessasi. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Sähköpostiosoitteesi ei voi näkyä salasanassasi. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Sähköpostiosoitteesi ei voi näkyä salasanassasi. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Sallii pääsyn koko verkkosivustoon, joka perustuu voimassa olevaan SSO-tunnukseen tai valtuutettuun IP-osoitteeseen. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Salli järjestelmänvalvojien rajoittaminen tiettyihin moduuleihin (palaute, helpdesk ja / tai tietopankki). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Tallenna mukautettu lippu hakee usein käyttöä. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näyttää sitoutumistason sähköpostin päivityksiin. Approve this translation

License types

Lisenssityypit Approve this translation