General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  52
 3. Reviewed
  163
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 215

Advanced management

Hallinnan lisäasetukset Approve this translation

Pre-moderation

Ennakkomuokkaus Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On ohjeet Approve this translation

You don't have access to this.

1 Sinulla ei ole pääsyä tähän. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Rakenna brändiäsi ja opi tuntemaan yleisöäsi. Approve this translation

Email must be present.

1 Sähköposti on pakollinen. Approve this translation

Our basic forum

Perusfoorumi Approve this translation

Restrict access by IP

Rajoita pääsy IP-osoitteen perusteella Approve this translation

Full custom design

Täysi ulkoasun mukautus Approve this translation

you need to have at least one value

sinun on annettava ainakin yksi arvo Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Pian täällä! Voit liittää UserVoice:n iPhone-sovelluksiisi. Approve this translation

Integration

1 Integraatio Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Kiitos, että vahvistit sähköpostiosoitteesi. Luo salasana suojataksesi henkilöllisyytesi. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 on jo saanut kutsun Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Sinun UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Salli pääsy foorumiin kaikille tiettyä sähköpostidomainia käyttäville (esim. *. omadomainisi.fi). Approve this translation

Restrict access by email domain

Rajoita pääsy sähköpostiosoitteen domainin perusteella Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Lisäasetukset äänestyspetoksia vastaan Approve this translation

ID of Forum

Foorumin ID Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Korvaa automaattisesti kirosanat merkinnällä "*****". (Tällä hetkellä toimii vain englanninkielisille sanoille.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

1 Vahvistamaton: Sinun täytyy vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia. %{resend} Approve this translation

For small groups

1 Pienille ryhmille Approve this translation

Respond to ideas

Vastaa ehdotuksiin Approve this translation

Email must be valid.

1 Sähköpostin täytyy olla kelvollinen. Approve this translation

is an admin

1 on ylläpitäjä Approve this translation

Lite Design Customization

Kevyt räätälöinti Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Salli pääsy yksityiseen foorumiin IP-osoitteen perusteella (esim. yrityksesi sisäverkosta). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Vahvistamaton: Sinun täytyy vahvistaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin voit saada sähköposti-ilmoituksia tai luoda salasanan. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Yhdistä helposti samanlaiset ehdotukset. (Molempien ehdotusten saamat äänet lasketaan yhteen.) Approve this translation

Full integration

Täysi integraatio Approve this translation

Our best value!

Edullisin vaihtoehto! Approve this translation

updated

2 päivitetty Approve this translation

spam

1 roskaposti Approve this translation

Customize voting

Muokkaa äänestysasetuksia Approve this translation

Domain aliasing

Aliastunnus verkko-osoitteelle Approve this translation

White labeled

Ulkoistettu Approve this translation

Private forums

Yksityiset keskustelupalstat Approve this translation

SSL encryption

1 SSL-salaus Approve this translation

Administrators

Ylläpitäjät Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Tämä on maksimimäärä ylläpitäjiä sinun UserVoice-tililläsi Approve this translation

Continue reading

Jatka lukemista Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Idea on yhdistetty toiseen ideaan Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Idea on kopio Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Verkkoaluenimi alias ( %{host} ) Eivät enää toimi Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Sinulla on enemmän ylläpitäjiä kuin tilaustasosi sallii. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Sinulla on enemmän foorumeita kuin tilaustasosi sallii. Approve this translation

Helpdesk

1 Asiakaspalvelu Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Palaute Facebook lisäosalle Approve this translation

Single sign-on

Kirjautuminen Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Hyväksyn %{1} Approve this translation