General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  79
 3. Reviewed
  125
 4. All
  204
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 204

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Salli pääsy foorumiin kaikille tiettyä sähköpostidomainia käyttäville (esim. *. omadomainisi.fi). Approve this translation

Restrict access by email domain

Rajoita pääsy sähköpostiosoitteen domainin perusteella Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Lisäasetukset äänestyspetoksia vastaan Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Korvaa automaattisesti kirosanat merkinnällä "*****". (Tällä hetkellä toimii vain englanninkielisille sanoille.) Approve this translation

Respond to ideas

Vastaa ehdotuksiin Approve this translation

Email must be valid.

1 Sähköpostin täytyy olla kelvollinen. Approve this translation

is an admin

1 on ylläpitäjä Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Salli pääsy yksityiseen foorumiin IP-osoitteen perusteella (esim. yrityksesi sisäverkosta). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Yhdistä helposti samanlaiset ehdotukset. (Molempien ehdotusten saamat äänet lasketaan yhteen.) Approve this translation

spam

1 roskaposti Approve this translation

Customize voting

Muokkaa äänestysasetuksia Approve this translation

Domain aliasing

Aliastunnus verkko-osoitteelle Approve this translation

White labeled

Ulkoistettu Approve this translation

Private forums

Yksityiset keskustelupalstat Approve this translation

SSL encryption

1 SSL-salaus Approve this translation

Administrators

Ylläpitäjät Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Tämä on maksimimäärä ylläpitäjiä sinun UserVoice-tililläsi Approve this translation

Continue reading

Jatka lukemista Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Idea on yhdistetty toiseen ideaan Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Idea on kopio Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Palaute Facebook lisäosalle Approve this translation

Single sign-on

Kirjautuminen Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Hyväksyn %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 Sinulla ei ole enää vapaita ääniä annettavaksi tällä foorumilla. Approve this translation

already has access

1 on jo käyttöoikeus Approve this translation

Set Password

Aseta salasana Approve this translation

You have run out of votes.

Äänesi ovat lopussa. Approve this translation

Standard

Vakio Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Sinun täytyy olla ylläpitäjä käyttääksesi tätä! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

2 Sinun täytyy olla tilin omistaja käyttää tätä! Approve this translation

Idea has been closed

Idea on suljettu Approve this translation

Idea attachments

Ehdotusten liitetiedostot Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Ylläpitäjät ja vaihtoehtoisesti myös käyttäjät voivat lisätä liitetiedostoja ehdotuksiin Approve this translation

%{time} ago

%{time} sitten Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorumi:%{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Liputettu Approve this translation

Change access to kudos.

Muokkaa pääsyä 'kudos'-sivulle Approve this translation

Idea no longer exists

Ehdotusta ei enää ole Approve this translation

New Ticket Reply

Uusi vastaus Approve this translation

New Comment

1 Uusi kommentti Approve this translation

New Kudo

1 Uusi Kudo Approve this translation

New Forum

1 Uusi foorumi Approve this translation

View this user in Inspector

Katso tarkemmat tiedot käyttäjästä Approve this translation

All tickets

Kaikki tiketit Approve this translation

Unauthorized

Luvaton Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Saat tämän viestin koska olet tilannut %{queue} tukijonon Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset itsellesi kohdistetuista tiketeistä Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset kohdistamattomista tiketeistä Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset tästä tiketistä Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Saat tämän viestin koska olet tilannut tilapäivitykset kaikista uusista tiketeistä Approve this translation