1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  322
 3. Reviewed
  515
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 837

All tickets

Alle kartjies Approve this translation

Support Queues

Ondersteuning toue Approve this translation

Agents

agente Approve this translation

Unauthorized

Ongemagtig Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Jy ontvang hierdie boodskap omdat jy n intekenaar is tot die%{queue} Support Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Hierdie boodskap word ontvang omdat jy gekies het om kennisgewing te ontvang oor kaartjies wat aan jou toegeken is. Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Jy ontvang hierdie boodskap omdat jy ingeteken het tot kaartjies was nie toegeken is nie. Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Jy ontvang hierdie boodskap omdat hierdie kaartjie toegeken is aan jou. Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Jy ontvang hierdie boodskap omdat jy gekies het om kennisgewings te ontvang oor alle nuwe kaartjies. Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Staak die ontvangs van e-posse vir kaartjies wat toegeken is aan %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Teken uit van hierdie kaartjie Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Staak die ontvangs van e-posse vir kaartjies wat nie aan jou toegeken is nie Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Staak die ontvangs van eposse vir alle nuwe kaartjies Approve this translation

Just now

nou-nou Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Yesterday

Gister Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

U het nie toestemming gekry om toegang tot hierdie funksionaliteit te verkry nie. Approve this translation

Your Own

Jou Eie Approve this translation

Welcome Email

Welkom Epos Approve this translation

(select)

(kies) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gee terugvoering & Kontak ondersteuning Approve this translation

Give feedback only

Gee slegs terugvoering Approve this translation

Contact support only

Slegs ondersteuning in verband met kontak Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

Tou Approve this translation

Please enter a valid email address

Tik asb 'n geldige e-posadres in Approve this translation

Is

is Approve this translation

Is not

is nie Approve this translation

Between

Tussen Approve this translation

Greater Than

Grooter As Approve this translation

Less Than

Kleiner As Approve this translation

Today

Vandag Approve this translation

You must select a value.

Jy moet n waarde kies Approve this translation

Add Cc recipient

Voeg Cc ontvanger Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nuwe kaartjie admin antwoord Approve this translation

Custom statuses

Custom statusse Approve this translation

New ideas

Nuwe idees Approve this translation

New comments

Nuwe kommentaar Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Ontttrek jouself uit hierdie kaartjie Approve this translation

Push Ticket

Push kaartjie Approve this translation

The title is too short.

Die titel is te kort Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Die kommentaar teks van %{num} karakters is te lank. Maksimum %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

E-pos domein in verskillende subdomein. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

E-pos kan nie ooreen e-posadres n ondersteuning agent se Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Steek roem, dop pixels en enigiets anders wat daarop dui dat 'n kaartjie is nie 'n persoonlike e-pos. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Pas die bladsyblad van e-posse aan wat aan kaartjieversoekers gestuur word. Die standaard is om die Kudos-skakel in te sluit. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Moet (deal breaker) Approve this translation

Should have (not time critical)

Moet hê (nie tyd kritiese) Approve this translation

Nice to have

Lekker om te hê Approve this translation

New User Feedback

Nuwe gebruiker terugvoer Approve this translation