1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  229
 3. Reviewed
  631
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 860

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Ons sal dit waardeer as jy jou kommentaar tweet Approve this translation

Not likely

Onwaarskynlik Approve this translation

Very likely

Waarskynlik Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Gedryf deur %{link:UserVoice} Approve this translation

Help us decide what to add next

Help ons besluit wat om volgende te doen Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Een mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Jy %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Jy en een ander mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Jy en %{count} ander mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jou terugvoer is geplaas op ons %{link:terugvoerforum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jou terugvoer is geplaas op ons %{link:terugvoerforum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Een mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Jy %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Jy en een ander mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Jy en %{count} ander mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

Post your own idea

Plaas jou eie idee Approve this translation

Pick + Subscribe

Kies + teken in Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Wen %{percent}%% van die tyd Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Wen %{percent}%% van die tyd Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Wanneer jy 'n idee op ons terugvoerforum plaas, kan ander daarop inteken en kommentaar lewer Approve this translation

Open in a new window

Maak in 'n nuwe bladsy oop Approve this translation

Open in a new window

Maak in 'n nuwe bladsy oop Approve this translation

This answers my question

Dit beantwoord my vraag Approve this translation

Related ideas

Verwante idees Approve this translation

Related articles

Verwante idees Approve this translation

Related feedback

Verwante terugvoer Approve this translation

Related feedback

Verwante terugvoer Approve this translation

Summarize your suggestion

Som jou voorstel op Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Ons sal jou op hoogte hou soos die idee ontwikkel Approve this translation

Awesome!!!

Fantasties! Approve this translation

Okay.

OK Approve this translation

We'll be in touch.

Ons sal in kontak wees Approve this translation

We take your feedback to heart.

Ons neem jou terugvoer ter harte Approve this translation

Attach a file

Heg 'n lêer aan Approve this translation

Attach a screenshot or file

Heg 'n skermskoot of lêer aan Approve this translation

Snap screenshot

Neem skermskoot Approve this translation

Choose a file

Kies 'n lêer Approve this translation

Uploading

Laai... Approve this translation

Something went wrong while uploading

Iets het fout gegaan Approve this translation

Try again

Probeer weer Approve this translation

Just send my message

Stuur net my boodskap Approve this translation

Taking screenshot

Besig met skermskoot Approve this translation

This is taking longer than expected

Dit neem langer as verwag Approve this translation

Please select a category

Kies 'n kategorie Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Een persoon %{heart:wil} hierdie idee hê Approve this translation

Please describe your idea

Beskryf asseblief jou idee Approve this translation