1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  297
 3. Reviewed
  542
 4. All
  839
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 839

Processing

Verwerk Approve this translation

Edit idea

Verander idee Approve this translation

Invalid email address!

Ongeldige e-posadres! Approve this translation

Whoops

Oeps Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Hoe wil jy %{site_name} aan 'n vriend of kollega aanbeveel? Approve this translation

Great stuff!

Goeie werk! Approve this translation

Nevermind

Maak nie saak nie Approve this translation

Send us a message

Stuur vir ons 'n boodskap Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Wil jy 'n voorstel gee of 'n boodskap stuur? Approve this translation

Post an Idea

Plaas 'n idee Approve this translation

Please enter a valid email address

Tik asb 'n geldige e-posadres in Approve this translation

Idea title

Titel van idee Approve this translation

Please enter a title

Tik asb 'n titel in Approve this translation

Select a category

Kies n kategorie Approve this translation

So we can update you!

Sodat ons jou op hoogte kan hou! Approve this translation

This field is required

Hierdie veld is verpligtend Approve this translation

Select one

Kies een Approve this translation

No thanks

Nee dankie Approve this translation

Enter your feedback

Vul jou terugvoer in Approve this translation

Why did you pick that score?

Het jy die telling gekies? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Wil jy steeds 'n boodskap stuur? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Wil jy nog steeds 'n idee stuur? Approve this translation

Additional details

Ekstra inligting Approve this translation

Sending message

Stuur boodskap Approve this translation

Give feedback or ask for help

Gee terugvoer of vra om hulp Approve this translation

Are any of these helpful?

Help hierdie? Approve this translation

Skip and send message

Gaan aan en stuur 'n boodskap Approve this translation

Skip and post idea

Gaan voort en plaas die idee Approve this translation

Edit message

Redigeer boodskap Approve this translation

Message sent!

Boodskap gestuur! Approve this translation

Can we ask a favor?

Kan ons 'n guns vra? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Ons sal dit waardeer as jy jou kommentaar tweet Approve this translation

Not likely

Onwaarskynlik Approve this translation

Very likely

Waarskynlik Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Gedryf deur %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Een mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Jy %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Jy en een ander mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Jy en %{count} ander mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jou terugvoer is geplaas op ons %{link:terugvoerforum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jou terugvoer is geplaas op ons %{link:terugvoerforum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Een mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Jy %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Jy en een ander mens %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Jy en %{count} ander mense %{heart:soek} hierdie idee Approve this translation

Post your own idea

Plaas jou eie idee Approve this translation