Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  106
 3. Reviewed
  179
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 106

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Иди проверавајте примљене поруке и кликните на линк у е-маил потврду. %{resend} Approve this translation

Sent!

Послат! Approve this translation

Top

Врх Approve this translation

Create Your Profile

Креирајте свој профил Approve this translation

Create your profile to gain access

Направите свој профил да добије приступ Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Када направите свој профил ћемо Вас проследити на %{name} Форум. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Ако већ имате профил кликните %{1:овде} да бисте се пријавили Approve this translation

Feedback forums

Феедбацк блог Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Због спајања гласова од својих дуплих корисника, сте користили превише гласова на одређеним форумима. Approve this translation

View all articles in %{section}

Погледај све чланке %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Избриши коментар из %{name} на %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Коментари за %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Админ страница за %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Погледај све чланке %{title} Approve this translation

View all articles

Погледај све чланке Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Постављање лозинке - само треба да прво потврди свој емаил. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Корисник са адресом е-поште %{email} већ постоји. Молимо вас да се логирате Approve this translation

New comments

Нови коментари Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

То су услови службе за Јузервојс, сервис који покреће овај портал за подршку, а не за %{name} сама. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Да ли сте сигурни да желите да избришете ваш коментар? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Да ли сте сигурни да желите да избришете вашу идеју? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Од других људи подржавају ову идеју, не можете да га избришете. Међутим, можете да уклоните себе из ове идеје и да ће бити повезан са 'Анонимоус' Да ли сте сигурни да желите да уклоните себе од ове идеје? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Обриши предлог %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Да ли сте сигурни да желите да избришете ваш коментар? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Обриши предлог %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Потписивањем пристајете на наше %{link} . Approve this translation

terms of service

Услови коришћења Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} особа жели ово Approve this translation

%{num} people want this

%{num} људи желе ово Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Подржавам ' %{title} '- Шта ти мислиш? Approve this translation

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

Ако слична идеја већ постоји, можете подржати и коментарисати. Approve this translation

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Ако не постоји, можете да објавите идеју тако остали могу подржати. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on.

Све идеје које сте подржали или коментарисао. Approve this translation

All the ideas you've supported.

Све идеје које сте подржали. Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} подржали ову идеју Approve this translation

%{user} supported this

%{user} суппортед ово Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on across all forums.

Све идеје које сте подржали или коментарисао на свим форумима. Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Ми ћемо вам послати исправке на ову идеју Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Лоокинг фор више чланова? Финд тему у бочној траци. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Више информација о одговору на %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Унесите актуелну лозинку Approve this translation

Enter your current password

Унесите своју тренутну лозинку Approve this translation

Exceeded API Limit

Прекорачено ограничење АПИ-ја Approve this translation

Your password has been reset

Ваша лозинка је ресетована Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Управо смо вам послали е-поруку %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Кликните на везу да бисте креирали лозинку, а затим се вратите овде и пријавите се. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Не брините, можете овде генерирати нову лозинку за ресетовање: Approve this translation

Generate a new reset password link

Генеришите нову везу за лозинку за ресетовање Approve this translation

We've sent you an email to reset your password. If you don't see it after several minutes, check your spam folder and any filters for an email from %{email}.

Послали смо вам е-пошту да ресетујете своју лозинку. Ако га не видите након неколико минута, проверите свој спам фолдер и било који филтер за е-пошту %{email} . Approve this translation

Comments are closed

Коментари су затворени Approve this translation