1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  185
 3. Reviewed
  675
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Zadejte prosím zprávu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnění k přístupu k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Server je v tuto chvíli trochu zaneprázdněn. Posaďte se a budeme se snažit, nebo se můžete vrátit později. Approve this translation

What should we build next?

Co bychom měli stavět dál? Approve this translation

Loading...

Načítání... Approve this translation

All done. Thank you!

Vše hotovo. Děkuji! Approve this translation

also chose

také zvolil Approve this translation

No preference. Ask me another...

Žádná preference. Zeptej se mi další ... Approve this translation

Unknown state?

Neznámý stát? Approve this translation

Restart preview

Obnovte náhled Approve this translation