1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  182
 3. Reviewed
  626
 4. All
  808
 5. Health
Displaying 801 - 808 of 808

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tuto myšlenku Approve this translation

Please describe your idea

Popište svůj nápad Approve this translation

Please enter a message

Zadejte prosím zprávu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnění k přístupu k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Server je v tuto chvíli trochu zaneprázdněn. Posaďte se a budeme se snažit, nebo se můžete vrátit později. Approve this translation

Summarize your idea

Shrňte svůj nápad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Váš nápad byl zveřejněn na našem %{link:fóru pro zpětnou vazbu} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Zadejte svou e-mailovou adresu, abyste mohli hlasovat a dostávat aktualizace pro tento nápad. Approve this translation