Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  69
 3. Reviewed
  216
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 285

Your email is unconfirmed

Vaše e-mailová adresa není ověřena Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Chcete-li vstoupit, musíte svůj profil nejdříve ochránit heslem Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problémy při komunikaci se serverem. Zkuste to, prosím, znovu. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Musíte přijmout podmínky užívání služby, pokud chcete pokračovat. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Vypotřebovali jste všechny své hlasy, takže nemůžete přidávat nové nápady. Můžete však i nadále vyhledávat a přidávat komentáře k existujícím nápadům. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

Další hlasy získáte dvěma způsoby: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Kdykoli administrátor uzavře nápad, pro který jste hlasovali, dostanete zpět všechny hlasy, které jste danému nápadu přidělili. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Můžete stáhnout hlasy z neuzavřeného nápadu, pro který jste hlasovali. Approve this translation

Post a new idea

Přidat nový nápad Approve this translation

Hot

Senzace Approve this translation

Idea has been closed

Tento nápad byl uzavřen Approve this translation

private

1 soukromý Approve this translation

%{num}

1 %{num} Approve this translation

article

1 článek Approve this translation

articles

články Approve this translation

All Articles

1 Všechny články Approve this translation

%{topic}

1 %{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:votes} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:votes} Approve this translation

vote left!

hlas zbývá Approve this translation

votes left!

hlasy/ů zbývá! Approve this translation

%{current_forum_name}

1 %{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

1 %{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Všechny nápady Approve this translation

article

1 článek Approve this translation

idea

nápad Approve this translation

This idea is %{name}

Tento nápad je %{name} Approve this translation

updated %{date}

1 aktualizováno %{date} Approve this translation

Searching

Vyhledávám Approve this translation

No results.

1 Žádné výsledky. Approve this translation

Clear search results

Odstranit výsledky vyhledávání Approve this translation

idea

nápad Approve this translation

ideas

nápady/ů Approve this translation

Stay signed in

Zůstat přihlášen Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Kliknutím na tento odkaz zůstanete přihlášeni na tomto počítači i po zavření prohlížeče. Approve this translation

Error! Try again.

Došlo k chybě! Zkuste to znovu. Approve this translation

Saving

Ukládám Approve this translation

Saved

Uloženo Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

1 Tento návrh byl převeden na soukromou zprávu určenou pro tým podpory Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

%{user} : %{filter} (%{num} nápad) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} nápadů) Approve this translation

hide closed ideas

Skrýt uzavřené nápady Approve this translation

show closed ideas

Zobrazit uzavřené nápady Approve this translation

My feedback

Moje nápady Approve this translation

You need to sign in to see your feedback.

Je třeba se přihlásit, abyste viděli vaše názory. Approve this translation

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

Zadejte svůj nápad a my se podíváme, zda ho již někdo jiný nenavrhl. Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Ceníme si vašich názorů! Approve this translation

Change my password

Změna hesla Approve this translation

Passwords must match

1 Hesla se musí shodovat Approve this translation

Your password has been updated

Heslo bylo aktualizováno Approve this translation