Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  56
 3. Reviewed
  107
 4. All
  163
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 163

Reset your password

1 Resetujte si heslo Approve this translation

Welcome!

Vítejte! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

Odpověď admina: "%{title}" Approve this translation

Your access request has been denied

2 Váš požadavek k přístupu byl zamítnut Approve this translation

from

od Approve this translation

Mark as Spam

Označit jako spam Approve this translation

powered by UserVoice

provozováno na UserVoice Approve this translation

new idea

nový nápad Approve this translation

new tickets

nové případy Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Re-activate your account} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Odpovídání na případy bylo zakázáno Approve this translation

Create a password for your profile!

Vytvořte si heslo k vašemu profilu! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Klikněte sem pro přihlášení a přidání hesla Approve this translation

No Status

Žádný stav Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Tuto zprávu jste odeslali do nekontrolované schránky. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Přes tento odkaz se přihlásíte a dostanete na stránku, na které si můžete nastavit svoje nové heslo. Approve this translation

%{num} ideas imported

převzatých nápadů nápadů: %{num} Approve this translation

Import completed

Import byl dokončen Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} přidal poznámku k případu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odpověděl na případ %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} dostal přiřazen případ %{ticket} ve frontě %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} vám přiřadil případ %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} přiřadil případ %{ticket} uživateli %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} změnil stav případu %{ticket} na Nepřiřazeno. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nový případ (%{ticket}) byl přiřazen do %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Dostali jste přidělen nový případ (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nový případ (%{ticket}) byl přiřazen uživateli %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Byl přijat nový nepřiřazený případ (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Byl přijat nový případ (%{ticket}). Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Tento e-mail je odeslán z adresy, která nepřijímá odpovědi. %{1: Klikněte sem pro přidání komentáře}. Approve this translation

Forgot your site

Zapomněli jste vaše stránky Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Zapomněli jste adresu vaší stránky? Pomůžeme vám! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Následující UserVoice stránky spravujete. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Na následujících UserVoice stránkách máte uživatelský profil. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Vítejte na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} vám přiřadil %{ticket_count} případů. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} přiřadil %{ticket_count} případů do %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Váš nápad byl sloučen: '%{title}' Approve this translation

Idea merged

Sloučený nápad Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} prostřednictvím %{company} Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Pro ochranu svého profilu %{1:name}, %{2:klikněte sem pro potvrzení své e-mailové adresy} a postupujte podle pokynů. Approve this translation

only showing first 100

zobrazit pouze prvních 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zaznamenal %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Prostřednictvím ticketu #%{num}: %{subject} Approve this translation

Via %{url}

prostřednictvím %{url} Approve this translation

feedback added

zpětná vazba z přidané Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Nápad, který jste podpořil (%{idea_link}) byl sloučen s podobným nápadem: Approve this translation

Thank you for your feedback.

1 Děkujeme vám za vaši reakci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

Vártili jsme vám %{num} hlas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

Vártili jsme vám %{num} hlasy/ů. Approve this translation