Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  59
 3. Reviewed
  133
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 133

Powered by UserVoice

1 Používá technologii UserVoice Approve this translation

Spam

1 Nevyžádaná pošta Approve this translation

Uncategorized

1 Nezatříděno Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentářů Approve this translation

%{num} comment

%{num} komentář Approve this translation

Idea held for approval

Nápad čeká na schválení Approve this translation

Approve

Schválit Approve this translation

Unsubscribe

1 Odhlásit se z odběru Approve this translation

Ignore Flags

Ignorovat příznaky Approve this translation

Visit our notifications forum

2 Navštívit naše fórum s oznámeními Approve this translation

Too much email?

Příliš mnoho e-mailů? Approve this translation

How can we improve this email?

1 Jak můžeme tento e-mail vylepšit? Approve this translation

votes

hlasy/ů Approve this translation

commented on

komentuje u Approve this translation

New note

Nová poznámka Approve this translation

Posted in

Posláno do Approve this translation

Edit your email notifications

Upravit e-mailová oznámení Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Označilo %{n} uživatelů Approve this translation

User

Uživatel Approve this translation

sent a ticket

odeslat případ Approve this translation

Moderate idea: '%{title}'

Moderovat nápad: "%{title}" Approve this translation

New comment on '%{title}'

1 Nový komentář k "%{title}" Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been denied.

Váše žádost o připojení se k %{name} na %{sitename} byla zamítnuta. Approve this translation

Please moderate

Prosím schvalte Approve this translation

on

na Approve this translation

%{n} items are awaiting moderation

%{n} položek čeká na schválení moderátorem Approve this translation

Daily summary for

2 Denní přehled pro Approve this translation

Your access request has been approved

2 Váš požadavek k přístupu byl schválen Approve this translation

View ticket

Zobrazit případ Approve this translation

Click here to sign in to the forum

Přihlašte se do fóra Approve this translation

Click here to sign in and change your password

Pro přihlášení či změnu hesla klikněte zde Approve this translation

Click here to sign in to %{host}

Kliknout zde pro přihlášení do %{host} Approve this translation

%{num} vote

%{num} hlas Approve this translation

Comment held for approval

Komentáře čekají na schválení Approve this translation

We're sorry

Omlouváme se Approve this translation

Moderate comment: '%{title}'

1 Moderovat komentář: '%{title}' Approve this translation

New comment on

Nový komentář k Approve this translation

new status update

nová aktualizace stavu Approve this translation

new comments

nové komentáře Approve this translation

new status updates

nové aktualizace stavů Approve this translation

None

1 Žádný Approve this translation

%{name} added a note to '%{title}'

1 %{name} přidal(a) poznámku k "%{title}" Approve this translation

You're invited!

Jste zváni! Approve this translation

Add a note

Přidat poznámku Approve this translation

New idea: '%{title}'

Nový nápad: "%{title}" Approve this translation

%{num} votes

%{num} hlasů Approve this translation

Forgot your password? We can help!

Zapoměli jste heslo? Pomůžeme vám! Approve this translation

You've been invited to join <strong>%{forum_link}</strong> on <em>%{sitename}</em>. This is a private, invitation-only forum to find and discuss the best ideas from people like yourself.

Byli jste pozváni, abyste se připojili k %{forum_link} na %{sitename}. Jedná se o soukromé diskusní fórum pouze pro zvané, zaměřené na prodiskutování těch nejlepších nápadů. Approve this translation

You've been invited to the private forum, %{name}

1 Byl(a) jste pozván(a) do soukromého diskuzního fóra uživatelem %{name} Approve this translation

Data export

3 Export dat Approve this translation