Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  58
 3. Reviewed
  133
 4. All
  191
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 191

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nový případ (%{ticket}) byl přiřazen uživateli %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Byl přijat nový nepřiřazený případ (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Byl přijat nový případ (%{ticket}). Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Tento e-mail je odeslán z adresy, která nepřijímá odpovědi. %{1: Klikněte sem pro přidání komentáře}. Approve this translation

Forgot your site

Zapomněli jste vaše stránky Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Zapomněli jste adresu vaší stránky? Pomůžeme vám! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Následující UserVoice stránky spravujete. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Na následujících UserVoice stránkách máte uživatelský profil. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Vítejte na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} vám přiřadil %{ticket_count} případů. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} přiřadil %{ticket_count} případů do %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Váš nápad byl sloučen: '%{title}' Approve this translation

Idea merged

Sloučený nápad Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} prostřednictvím %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

1 Potvrďte prosím svou e-mailovou adresu Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Pro ochranu svého profilu %{1:name}, %{2:klikněte sem pro potvrzení své e-mailové adresy} a postupujte podle pokynů. Approve this translation

here

zde Approve this translation

ranked

hodnocen Approve this translation

only showing first 100

zobrazit pouze prvních 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zaznamenal %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Prostřednictvím ticketu #%{num}: %{subject} Approve this translation

Via %{url}

prostřednictvím %{url} Approve this translation

feedback added

zpětná vazba z přidané Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Nápad, který jste podpořil (%{idea_link}) byl sloučen s podobným nápadem: Approve this translation

Thank you for your feedback.

1 Děkujeme vám za vaši reakci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

Vártili jsme vám %{num} hlas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

Vártili jsme vám %{num} hlasy/ů. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Podělte se s námi o další podněty}, které nám pomohou v dalším vývoji a zdokonalování produktu. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Zobrazit všechny (%{n}) události v prohlížeči Approve this translation

No activity

1 Žádná aktivita Approve this translation

Manage your views and notifications

Správa své názory a oznámení Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Můžete nakonfigurovat, jaké aktivity chcete dostávat pro každou ze svých osobních názorů. Approve this translation

to

do Approve this translation

Merged in:

Sloučeny do: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odhlásit se z tohoto pohledu Approve this translation

Your data export is ready

1 Váš export dat je připraven Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Pro stažení vašich dat použijte následující odkaz: Approve this translation

Click here to visit the forum

Klikněte zde pro návštěvu fórum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Děkuji za váš dotaz do UserVoice pro %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Představu jste podporovány byl uzavřen. Approve this translation

An idea you support has been updated

Představu podporujete byl aktualizován Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Nápad, který sledujete byl uzavřen. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Pokud již nechcete dostávat tyto e-maily, můžete tomuto nápadu %{link:odebrat své hlasy}. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Pokud již nechcete dostávat tyto e-maily, můžete se %{link:odhlásit}. Approve this translation

Please reset your password

Resetujte, prosím, své heslo Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Tento odkaz vás přenese na stránku, kde můžete nastavit nové heslo. Approve this translation

Click here to change your password

Klikněte zde pro změnu hesla Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} vás pozval na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Odkaz na starší verzi tohoto exportu je uveden níže. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Pokud máte k dispozici nějaké procesy, aktualizujte ty, které budou pracovat s novou verzí výše. Approve this translation