1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  201
 3. Reviewed
  613
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 814

Do you still want to submit an idea?

Stále chcete přispět svým nápadem? Approve this translation

Additional details

1 Další informace Approve this translation

Sending message

Odesílání zprávy Approve this translation

Give feedback or ask for help

Sdělte nám svůj názor nebo požádejte o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Jsou některé z nich užitečné? Approve this translation

Skip and send message

Přeskočit a poslat zprávu Approve this translation

Skip and post idea

Přeskočit a odeslat nápad Approve this translation

Edit message

1 Upravit zprávu Approve this translation

Message sent!

1 Zpráva byla odeslána! Approve this translation

Can we ask a favor?

Můžeme vás požádat o laskavost? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Opravdu bychom ocenili, kdybyste i tweetl(a) své komentáře Approve this translation

Not likely

Nízká Approve this translation

Very likely

Vysoká Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Používáme %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vám a jedné další osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vám a dalším %{count} osobám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vám a jedné další osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vám a dalším %{count} osobám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

Post your own idea

Podělte se o svůj nápad Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhrává %{percent}% % času Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhrává %{percent}% % času Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Když publikujete svůj nápad na naše fórum zpětné vazby, ostatní uživatelé budou moci sledovat změny a přidávat komentáře. Approve this translation

Open in a new window

Otevřít v novém okně Approve this translation

Open in a new window

Otevřít v novém okně Approve this translation

This answers my question

Toto je odpověď na moji otázku Approve this translation

Related ideas

Související nápady Approve this translation

Related articles

Související články Approve this translation

Related feedback

1 Související zpětná vazba Approve this translation

Related feedback

1 Související zpětná vazba Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Při změně stavu nápadu vás budeme kontaktovat Approve this translation

Awesome!!!

Úžasné!!! Approve this translation

Okay.

1 Dobře. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Budeme v kontaktu. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vaše názory si bereme k srdci. Approve this translation

Attach a file

1 Připojit soubor Approve this translation

Attach a screenshot or file

1 Připojit screenshot nebo soubor Approve this translation

Snap screenshot

Pořídit screenshot Approve this translation

Choose a file

Vyberte soubor Approve this translation

Uploading

1 Nahrávání Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Něco se pokazilo při nahrávání Approve this translation