1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  201
 3. Reviewed
  613
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 801 - 814 of 814

Try again

Zkuste to znovu Approve this translation

Just send my message

Chci jen poslat zprávu Approve this translation

Taking screenshot

Pořizuji screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Tato akce trvá déle, než obvykle Approve this translation

Please select a category

1 Prosím, vyberte kategorii Approve this translation

Exceeded API Limit

Překročení limitu API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tuto myšlenku Approve this translation

Please describe your idea

Popište svůj nápad Approve this translation

Please enter a message

Zadejte prosím zprávu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnění k přístupu k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Server je v tuto chvíli trochu zaneprázdněn. Posaďte se a budeme se snažit, nebo se můžete vrátit později. Approve this translation

Summarize your idea

Shrňte svůj nápad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Váš nápad byl zveřejněn na našem %{link:fóru pro zpětnou vazbu} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Zadejte svou e-mailovou adresu, abyste mohli hlasovat a dostávat aktualizace pro tento nápad. Approve this translation