1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  205
 3. Reviewed
  604
 4. All
  809
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 809

No articles or ideas available

;Žádné dostupné články nebo nápady Approve this translation

No articles available

Žádné dostupné články Approve this translation

No ideas available

Žádné dostupné nápady Approve this translation

Send another message

Poslat další zprávu Approve this translation

Idea is closed

Nápad je uzavřen Approve this translation

Close window

Zavřít okno Approve this translation

Post another idea

Přidej další nápad Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vaše hlasy budou vráceny, pokud budou vaše nápady uzavřeny správcem Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vezměte prosím na vědomí, že vám došly hlasy pro toto fórum. Vaše hlasy vám budou vráceny, jakmile nápady uzavře administrátor. Approve this translation

I still want to send a message

Přeci jen chci poslat zprávu Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Nalezli jsme %{1:articles}, které vám mohou pomoci dříve, než odešlete zprávu. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Nalezli jsme %{1:articles} a %{2:related ideas}, které vám mohou pomoci dříve, než odešlete zprávu. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Brzy se vám ozveme Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Přejděte do své poštovní schránky a klikněte na odkaz v potvrzovacím e-mailu. %{resend} Approve this translation

More matches

Další shody Approve this translation

%{num} ranked

%{num}krát ohodnocen Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Objevili jsme %{1:související nápady}, které byste si možná chtěli zobrazit. Approve this translation

Sign in to give feedback

Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, přihlaste se Approve this translation

%{num} voter

%{num} volič Approve this translation

%{num} voters

%{num} voliči Approve this translation

Back

Zpět Approve this translation

Processing

Probíhá zpracovávání Approve this translation

Admin response

1 Adminova odpověď Approve this translation

more

více Approve this translation

Edit idea

Upravit nápad Approve this translation

Invalid email address!

Neplatná e-mailová adresa! Approve this translation

Whoops

Hopla Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Jaká je pravděpodobnost, že byste doporučili %{site_name} příteli nebo kolegovi? Approve this translation

Great stuff!

Dobrý nápad! Approve this translation

Nevermind

Nikdy Approve this translation

Send us a message

1 Pošlete nám zprávu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Stále chcete přidat návrh nebo nám poslat zprávu? Approve this translation

Post an Idea

Odeslat nápad Approve this translation

Please enter a valid email address

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu Approve this translation

Idea title

Název nápadu Approve this translation

Please enter a title

Prosím, zadejte název Approve this translation

Select a category

1 Vyberte kategorii Approve this translation

So we can update you!

Díky tomu vás budeme schopni kontaktovat! Approve this translation

This field is required

1 Toto pole je povinné Approve this translation

Select one

1 Vyberte jednu Approve this translation

No thanks

1 Ne, díky Approve this translation

Enter your feedback

1 Zadejte svůj názor Approve this translation

Why did you pick that score?

Proč jste vybrali toto skóre? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Stále nám chcete odeslat vzkaz? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Stále chcete přispět svým nápadem? Approve this translation

Additional details

1 Další informace Approve this translation

Sending message

Odesílání zprávy Approve this translation

Give feedback or ask for help

Sdělte nám svůj názor nebo požádejte o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Jsou některé z nich užitečné? Approve this translation

Skip and send message

Přeskočit a poslat zprávu Approve this translation