General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  119
 3. Reviewed
  124
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 119

Email address

Adreça de correu electrònic Approve this translation

Continue reading

Seguir llegint Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Has d'acceptar els termes per continuar. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Inicieu la sessió a UserVoice Approve this translation

Just now

En aquest moment Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Yesterday

Ahir Approve this translation

Your Own

Your Own Approve this translation

Welcome Email

Benvingut Email Approve this translation

(select)

(Seleccioni) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Donar retroalimentació i suport Contacte Approve this translation

Give feedback only

Deixi el seu comentari, Approve this translation

Contact support only

Contactar amb només admeten Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

Cola Approve this translation

Is

És Approve this translation

Is not

No és Approve this translation

Between

Entre Approve this translation

Greater Than

Més gran que Approve this translation

Less Than

Més petit que Approve this translation

Today

Avui Approve this translation

You must select a value.

Ha de seleccionar un valor. Approve this translation

Add Cc recipient

Afegeix Cc destinatari Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nou Ticket administració Respondre Approve this translation

Custom statuses

Estats personalitzats Approve this translation

New ideas

Noves idees Approve this translation

New comments

Nous comentaris Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

No assignar a si mateix d'aquest bitllet Approve this translation

Push Ticket

Empenta Ticket Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

El comentari de text d' %{num} caràcters és massa llarg. Màxima: %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Domini de correu electrònic en diferents subdomini. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

El correu electrònic no pot coincidir amb l'adreça de correu electrònic d'un agent de suport Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Amaga kudos, els píxels de seguiment i qualsevol altra cosa que indiqui que un bitllet no és un correu electrònic personal. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Personalitza el peu de pàgina dels correus electrònics que s'envien als sol · licitants d'entrades. Per omissió és incloure l'enllaç Kudos. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Ha de tenir (ruptura) Approve this translation

Should have (not time critical)

En cas de tenir (no el temps crític) Approve this translation

Nice to have

És agradable tenir Approve this translation

New User Feedback

Nova Feedback usuari Approve this translation

New Ticket Note

Tiquet Nota nova Approve this translation

SLA Warning

SLA Advertència Approve this translation

SLA Violation

SLA Violació Approve this translation

User Traits

Trets d'usuari Approve this translation

Account Traits

Trets Compte Approve this translation

Company Insight

Empresa Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Jo suport ' %{title} '- Què en penses? Approve this translation

Multiple forum languages

Múltiples idiomes fòrum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Tenir fòrums en diversos idiomes Approve this translation

never

Mai Approve this translation

today

avui Approve this translation

yesterday

ahir Approve this translation