1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  344
 3. Reviewed
  491
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 651 - 700 of 835

Delete idea %{suggestion}

Kustuta ettepanek %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Muuda ettepanekut %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Saate olekuvärskendusi klientide tagasiside saamiseks, mida ma hõivaksin Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Sellel lehel pole ühtegi tõlgitavat ettepanekut ega kommentaari Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Kaastöötajate statistika e-posti tellimine Approve this translation

Receive monthly email

Saate iga kuu e-kirja Approve this translation

Your request has been cancelled.

Teie taotlus on tühistatud. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Kinnitage oma otsus sellest ideest loobumine. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Kinnitage oma otsus selle idee kustutada. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Kinnitage oma otsus selle idee avaldamise kohta. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Kinnitage oma otsus selle idee heaks kiita. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see idee rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Kinnitage oma otsus see pilet sulgeda. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Kinnitage oma otsus see pilet kustutada. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see pilet rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Kinnitage oma otsus selle kommentaari avaldamise kohta. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Kinnitage oma otsus selle kommentaari kinnitamiseks. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Kinnitage oma otsus see kommentaar kustutada. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Kinnitage oma otsus märkida see kommentaar rämpspostiks. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Kinnitage oma profiili hoidmise otsust. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Kinnitage oma otsust tellimusest loobuda. Approve this translation

%{user} suggested

1 %{user} soovitas Approve this translation

%{user} wrote

1 %{user} kirjutas Approve this translation

Contributor Console

Kaasautori konsool Approve this translation

We're glad you're here

Meil on hea meel, et olete siin Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Tagasiside saamiseks logige sisse Approve this translation

Required consent not provided

Vajalikku nõusolekut ei antud Approve this translation

Confirm your password

Kinnita oma salasõna Approve this translation

Create your profile

Looge oma profiil Approve this translation

Or sign up with email

Või registreeruge meili teel Approve this translation

Username (optional)

Kasutajanimi (valikuline) Approve this translation

Job Title (optional)

Ametinimetus (valikuline) Approve this translation

Passwords do not match

Paroolid ei kattu Approve this translation

SIGN UP

REGISTREERI Approve this translation

Or sign up with email:

Või registreeruge e -posti teel: Approve this translation

Sign up with:

Registreeruge: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

See sait on piiratud. Palun logi sisse. Approve this translation

Idea submission confirmation

Idee esitamise kinnitus Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Me ei saanud teie skoori praegu esitada. Approve this translation

Add your feedback

Lisage oma tagasiside Approve this translation

Post feedback

Postitage tagasisidet Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Tagasiside esitamine kui "%{email} "... Approve this translation

Not you?

Mitte sina? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Praegu me selle idee kohta tagasisidet vastu ei võta. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Teie e-posti link on aegunud, selle toimingu tegemiseks peate sisse logima. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Peate nõustuma teenusetingimustega. Approve this translation

Please enter some feedback.

Sisestage tagasisidet. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Aitäh tagasiside eest. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Meil oli probleeme teie taotluse töötlemisega, proovige esmalt sisse logida või konto luua. Approve this translation

Your email link has expired.

Teie meililink on aegunud. Approve this translation