1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  342
 3. Reviewed
  491
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 833

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Teid ei saa teavitustööst loobuda. Approve this translation

General notifications

Üldised teated Approve this translation

Requests for feedback

Tagasiside taotlused Approve this translation

No existing idea results

Olemasolevate ideede tulemusi pole Approve this translation

result found

tulemus leitud Approve this translation

results found

tulemused leitud Approve this translation

Skip to content

Mine sisu juurde Approve this translation

Report

Aruanne Approve this translation

Reported

Teatatud Approve this translation

Message subject

1 Teema Approve this translation

How can we help you today?

1 Kuidas me saame sind täna aidata? Approve this translation

Sending

1 Saadan Approve this translation

Your message has been received.

1 Sinu sõnum on saabunud. Approve this translation

Submitting

1 Sisestan Approve this translation

Your idea has been received.

Sinu ettepanek on sisestatud. Approve this translation

Visit %{link}

1 Külasta %{link} Approve this translation

You are out of votes!

1 Sul pole hetkel rohkem hääli! Approve this translation

We'll email you!

1 Me saadame sulle e-kirja! Approve this translation

open in new window

ava uues aknas Approve this translation

Hide

1 Peida Approve this translation

%{num} related idea

%{num} sarnast ettepanekut Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} seotud ettepanekud Approve this translation

Matches for '%{query}'

Tulemusi '%{query}' Approve this translation

searching

1 otsin Approve this translation

Send another message

2 Saada uus teade Approve this translation

Idea is closed

Ettepanek on suletud Approve this translation

Please sign in

2 Palun logi sisse Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Määra endale salasõna, et kaitsta oma kasutajakontot Approve this translation

Contact support

Abiinfo Approve this translation

Give feedback

Anna tagasiside Approve this translation

Close window

1 Sulge aken Approve this translation

Post another idea

Lisa veel üks ettepanek Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Teie hääled tagastatakse, kui admin sulgeb ettepanekud Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pange tähele, et olete nüüd välja hääled selles foorumis. Teie häälega tagastatakse, kui teie ideed on suletud admin Approve this translation

I still want to send a message

Ma ikka soovite saata sõnum Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Leidsime %{1:artikleid,} mis võib aidata teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Leidsime, %{1:artikliteks} ja %{2:seotud ideid,} mis aitavad teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Me võtame teiega peagi Approve this translation

More matches

Rohkem vasteid Approve this translation

%{num} ranked

%{num} kohal Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Leidsime %{1:seotud ideid,} et võiksite kontrollida. Approve this translation

Sign in to give feedback

Tagasiside andmiseks logige sisse Approve this translation

Back

1 Tagasi Approve this translation

Processing

1 Töötlemine Approve this translation

Send message

1 Saada sõnum Approve this translation

Edit idea

Muuda ettepanekut Approve this translation

Post idea

Saada ettepanek Approve this translation

Invalid email address!

1 Vale e-posti aadress! Approve this translation

Whoops

1 Ups Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Kui tõenäoliselt soovitaksite %{site_name} keskkonda oma sõbrale või kolleegile? Approve this translation