Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  95
 3. Reviewed
  145
 4. All
  240
 5. Health
Displaying 101 - 145 of 145

More articles

1 Veel artikleid Approve this translation

More ideas

Rohkem ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ettepanekuid foorumis %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid sektsioonis %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kasutaja %{name} kommentaar ajaga %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid kirjele %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Sarnased ettepanekud - %{title} Approve this translation

New comments

1 Uued kommentaarid Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Liitumisel nõustud meie %{link} . Approve this translation

terms of service

teenusetingimustega Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} inimene tahab seda Approve this translation

%{num} people want this

%{num} inimest tahavad seda Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} toetavad seda ideed Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Otsite rohkem artikleid? Vaata teemasid külgribalt. Approve this translation

Enter current password

Sisesta praegune parool Approve this translation

Enter your current password

Sisesta oma praegune parool Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ära muretse, uue parooli saad luua sellelt lingilt: Approve this translation

Comments are closed

1 Kommentaarid on suletud Approve this translation

Email notifications for customer feedback

1 Kliendi tagasiside saatmine e-posti teel Approve this translation

Export my data

Ekspordi minu andmed Approve this translation

Consent confirmation

1 Nõusoleku kinnitus Approve this translation

Action required

1 Vajalik tegevus Approve this translation

Opens in new window

1 Avaneb uues aknas Approve this translation

Sign in with

Logi sisse Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-posti teatised teie toetatavate ettepanekute kohta Approve this translation

Please enter a password.

Palun sisesta parool. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Seda ettepanekut ei saa enam muuta. Approve this translation

Update idea

Uuenda ettepanekut Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Kommentaari salvestamisel tekkis tõrge Approve this translation

(Edited by admin)

(Muudetu admini poolt) Approve this translation

Jump to Another Forum

Mine teise foorumisse Approve this translation

Edit notification settings

Muutda oma teatise seadeid Approve this translation

1 search result

1 1 otsingutulem Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Tõlkige ettepanekuid ja kommentaare Approve this translation

Choose language:

1 Vali keel: Approve this translation

X

1 X Approve this translation

There was an error during translation

Tõlkimisel tekkis tõrge Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Kustuta ettepanek %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Muuda ettepanekut %{suggestion} Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Sellel lehel pole ühtegi tõlgitavat ettepanekut ega kommentaari Approve this translation

%{user} suggested

1 %{user} soovitas Approve this translation

%{user} wrote

1 %{user} kirjutas Approve this translation