Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  93
 3. Reviewed
  171
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 171

ideas

ettepanekud Approve this translation

Stay signed in

Püsi sisselogituna Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Vajutage lingile, et olla sisselogitud ka pärast seda, kui interneti lehitseja on suletud. Approve this translation

Error! Try again.

1 Viga! Palun proovige uuesti. Approve this translation

Saving

1 Salvestamine Approve this translation

Saved

2 Salvestatud Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Teade on suunatud kinnisesse kasutajatoesse. Approve this translation

My feedback

Minu teated Approve this translation

We really appreciate your feedback!

1 Me tõesti hindame teie poolt saadud tagasisidet! Approve this translation

Change my password

1 Muuda oma parool Approve this translation

Passwords must match

1 Paroolid peavad sobima Approve this translation

Your password has been updated

Parool on uuendatud Approve this translation

Sent!

1 Saadetud! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

See ettepanek ootab moderaatori heakskiitu Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandust, aga sinu ettepanekut ei saa esitada, sest sul pole piisavalt hääli. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

2 Teie idee on töödeldud ja ilmub varsti Approve this translation

Create Your Profile

1 Loo oma profiil Approve this translation

Create your profile to gain access

Ligi pääsemiseks loo omale profiil Approve this translation

Recently updated ideas

Hiljuti uuendatud ettepanekud Approve this translation

Existing idea results

Olemasolevate ettepanekute tulemused Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

1 See foorum on ajutiselt suletud kasutaja muudatuste tõttu. Approve this translation

Feedback forums

1 Tagasiside foorumid Approve this translation

Top ideas from the community

Parimad ettepanekud Approve this translation

No results found

Tulemusi pole Approve this translation

More articles

1 Veel artikleid Approve this translation

More ideas

Rohkem ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in

Vaata kõiki ettepanekuid Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Vaata kõiki ettepanekuid foorumis %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Vaata kõiki artikleid sektsioonis %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Kustuta kasutaja %{name} kommentaar ajaga %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Kommentaarid kirjele %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Sarnased ettepanekud - %{title} Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Kustuta soovitus %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Liitumisel nõustud meie %{link} . Approve this translation

terms of service

teenusetingimustega Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} inimene tahab seda Approve this translation

%{num} people want this

%{num} inimest tahavad seda Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} toetavad seda ideed Approve this translation

Voted!

Hääletatud! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Saadame teile selle ettepaneku kohta ka uuendudi Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Otsite rohkem artikleid? Vaata teemasid külgribalt. Approve this translation

Enter current password

Sisesta praegune parool Approve this translation

Enter your current password

Sisesta oma praegune parool Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ära muretse, uue parooli saad luua sellelt lingilt: Approve this translation

Comments are closed

1 Kommentaarid on suletud Approve this translation

Email notifications for customer feedback

1 Kliendi tagasiside saatmine e-posti teel Approve this translation

Export my data

Ekspordi minu andmed Approve this translation

Consent confirmation

1 Nõusoleku kinnitus Approve this translation

Action required

1 Vajalik tegevus Approve this translation