Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  123
 3. Reviewed
  192
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 192

Show previous admin responses

Näita eelmisi admini vastuseid Approve this translation

Post comment

Postita kommentaar Approve this translation

Submitting...

1 Postitan... Approve this translation

Admin →

1 Admin → Approve this translation

New and returning users may sign in

Uued ja olemasolevad kasutajad saavad sisse logida Approve this translation

Status updates

Staatuse uuendused Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Kui sa näed oma nime kõrval pilti %{image} siis see tähendab, et sul ei ole selle maili aadressi kohta Gravatari. Tasuta Gravatari saab siit: %{link}. Approve this translation

generic avatar

1 üldine avatar Approve this translation

Profile

1 Profiil Approve this translation

edit name

1 muuda nime Approve this translation

Your title

Sinu amet Approve this translation

edit title

1 muuda amet Approve this translation

edit email

1 muuda e-posti Approve this translation

Delete my profile

1 Kustuta minu profiil Approve this translation

Your profile has been deleted!

1 Sinu profiil on kustutatud Approve this translation

Awaiting moderator approval

1 Ootamas moderaatori kinnitust Approve this translation

edit language

muuda keelt Approve this translation

Just Now

1 Hetk tagasi Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

1 Me ei saanud sinu häält salvestada. Approve this translation

%{1: Hot} %{2: ideas}

%{1: Populaarsed} %{2: ettepanekud} Approve this translation

%{1: Top} %{2: ideas}

1 %{1: Top} %{2: ideid} Approve this translation

%{1: New} %{2: ideas}

1 %{1: Uus} %{2: ideid} Approve this translation

articles

postitused Approve this translation

View %{caption}

2 Vaata %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

1 Lae alla %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

1 Vabandame, me ei saanud esitada su taotlust. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

"%{title}" liideti teatega Approve this translation

Back to %{site}

2 Tagasi %{site} Approve this translation

Updated

Uuendatud Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Ettepanek on %{status} staatuses - uuendatud %{date} Approve this translation

Choose a File

2 Vali fail Approve this translation

Remove Attachment

1 Eemalda manus Approve this translation

Closed ideas

Suletud ettepanekud Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Palun täida kõik kohustustlikud väljad. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Te üritate laadida faili, mis on liiga suur. Palun lisage väiksem fail ja proovige uuesti. Approve this translation

Your profile is unprotected

1 Sinu profiil on kaitsmata Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Probleemid serveriga. Palun proovi uuesti. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Olete oma hääled ära kasutanud ja ei saa lisada uusi ideid! Aga võite ikkagi olemasolevaid kommenteerida Approve this translation

There are two ways to get more votes:

1 On kaks võimalust, et saada rohkem hääli: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Kui admin sulgeb ettepaneku, mille poolt olete hääletanud, saate oma hääled tagasi. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Hääle saate eemaldada avatud ettepanekult. Approve this translation

Post a new idea

Lisa uus ettepanek Approve this translation

Contact support

Abiinfo Approve this translation

Give feedback

Anna tagasiside Approve this translation

Hot

Populaarne Approve this translation

New

1 Uus Approve this translation

private

2 privaatne Approve this translation

%{num}

2 %{num} Approve this translation

article

2 artikkel Approve this translation