Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  52
 3. Reviewed
  41
 4. All
  93
 5. Health
Displaying 51 - 93 of 93

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Ainult administraatorid saavad selle meetodi abil sisse logida. Logige sisse muul viisil. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

See %{provider} konto pole hea, sellel ei ole kinnitatud e-posti aadressi. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Vabandust, me ei saanud teid sisse logida. Palun proovige uuesti. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

New Password

uus salasõna Approve this translation

Create an account

Loo konto Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Something went wrong!

Midagi läks valesti! Approve this translation

Display name (optional)

Kuvatav nimi (valikuline) Approve this translation

Hooray!

Hurraa! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Oled sees ja paned oma lehe valmis. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Sisselogimiseks on vaja juurdepääsu küpsistele. Värskendage oma privaatsusseadeid saidiülese jälgimise lubamiseks või proovige kasutada mõnda muud brauserit. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Teil pole selle sisu juurde pääsemiseks vajalikke õigusi. Approve this translation

Sign in required to continue

Jätkamiseks on vaja sisse logida Approve this translation

Remember Me

Mäleta mind Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

Oh ei! Selles Slacki tööruumis on probleem Approve this translation

You have some options. You can try:

Teil on mõned võimalused. Võid proovida: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Teise tööruumiga sisselogimine Approve this translation

Using a different sign in method

Erineva sisselogimismeetodi kasutamine Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Uue tööruumi lisamine} teenusesse UserVoice Approve this translation

Please enter your password.

Palun sisesta oma salasõna. Approve this translation

Create Password

Loo salasõna Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Sellel peab olema vähemalt üks väike ja üks suur täht Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

See vajab vähemalt ühte sümbolit ($,!, @, _, *Jne) Approve this translation

Password must include one number or more

Parool peab sisaldama ühte või enamat numbrit Approve this translation

Verify Email

Kinnita e -post Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Enne parooli lähtestamist peame teie e -posti kinnitama Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Enne konto loomist peame esmalt teie e -posti kinnitama Approve this translation

First things first!

Esimesed asjad kõigepealt! Approve this translation

Create Account

Loo konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Loome teie konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Sisestage kehtiv parool. Approve this translation

Passwords must match.

Salasõnad peavad kattuma. Approve this translation

Go to login

Minge sisselogimiseks Approve this translation

Go to settings

Minge seadete juurde Approve this translation

Current Password

Praegune salasõna Approve this translation

Reset Password

Lähtesta parool Approve this translation

Show more login options

Kuva rohkem sisselogimisvalikuid Approve this translation

Show fewer login options

Kuva vähem sisselogimisvalikuid Approve this translation

New here?

Uus siin? Approve this translation

Forgot Password?

Unustasid parooli? Approve this translation