Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  152
 3. Reviewed
  98
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 250

started

1 започето Approve this translation

Search

Претражите Approve this translation

planned

1 планирано Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

other

1 друго Approve this translation

under review

1 прегледа се Approve this translation

declined

1 одбијено Approve this translation

Privacy Policy

политика приватности Approve this translation

Your Name

1 Име Approve this translation

completed

1 завршено Approve this translation

responded

1 одговорено Approve this translation

That idea has been deleted

2 Идеја је обрисана. Approve this translation

Job Title

1 Посао Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

1 Немате приступ овом форуму. Approve this translation

Add a comment

Додајте коментар Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

1 нпр.: управник, извршни директор Approve this translation

spam

1 непожељно Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Идеја је спојена с другом идејом Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Идеја је дупликат Approve this translation

Create a password

2 Направи лозинку Approve this translation

Signed in as %{name}

1 Пријављен/а као %{name} Approve this translation

%{num} article

1 %{num} чланак Approve this translation

%{num} articles

1 %{num} чланака Approve this translation

thinking

1 размишља Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Преостало гласова: %{1:votes} Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

1 Да бисмо побољшали квалитет система, сваком кориснику је дат ограничен број идеја. Када идеје за које сте гласали буду затворене, ваши гласови ће вам бити враћени. Approve this translation

%{user} commented

%{user} је прокоментарисао/ла Approve this translation

%{topic} articles

1 %{topic} чланака Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

1 %{user} даде %{num} глас/а Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} је објавио/ла ову идеју Approve this translation

%{user} responded

1 %{user} одговори Approve this translation

Show previous admin responses

1 Прикажи претходне одговоре администратора Approve this translation

Post comment

1 Постави коментар Approve this translation

Submitting...

1 Достављање… Approve this translation

Admin &rarr;

1 Администратор → Approve this translation

You're out of votes

1 Нестало вам је гласова Approve this translation

Voting has closed

1 Гласање је затворено Approve this translation

Remove votes

1 Уклони гласове Approve this translation

New and returning users may sign in

1 Стари и нови корисници се могу пријавити Approve this translation

Status updates

1 Измене статуса Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

1 Ако видите %{image} поред свог имена, то значи да немате Граватар за ту е-адресу или је слика на њему неприкладна. Набавите бесплатан на %{link}. Approve this translation

generic avatar

1 општа корисничка сличица Approve this translation

Profile

1 Профил Approve this translation

edit name

1 уреди име Approve this translation

Your title

1 Наслов Approve this translation

edit title

1 уреди наслов Approve this translation

edit email

1 уреди е-адресу Approve this translation

Your profile has been deleted!

1 Ваш профил је обрисан! Approve this translation

Awaiting moderator approval

1 Чека одобрење модератора Approve this translation

edit language

1 уреди језик Approve this translation