Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  86
 3. Reviewed
  12
 4. All
  98
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 98

Category

1 Категорија Approve this translation

Back

1 Назад Approve this translation

Processing

1 Обрађивање Approve this translation

Send message

1 Пошаљи поруку Approve this translation

Admin response

1 Одговор администратора Approve this translation

Edit idea

1 Уреди идеју Approve this translation

Describe your idea

1 Опишите своју идеју Approve this translation

Post idea

1 Постави идеју Approve this translation

Delete my profile

1 Обриши мој профил Approve this translation

Thank you!

1 Хвала вам! Approve this translation

Invalid email address!

Неисправна е-адреса. Approve this translation

Whoops

Упс Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Колико је вероватно да бисте препоручили %{site_name} пријатељу или колеги? Approve this translation

Great stuff!

Велика ствар! Approve this translation

Nevermind

Неверминд Approve this translation

Send us a message

Пошаљите нам поруку Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Да ли још увек желите да пошаљете идеју или пошаљите нам поруку? Approve this translation

Post an Idea

Пост идеју Approve this translation

Idea title

Идеја наслов Approve this translation

Please enter a title

Унесите наслов Approve this translation

Select a category

Изаберите категорију Approve this translation

So we can update you!

Тако да можемо да вам упдате! Approve this translation

This field is required

Ово поље је обавезно Approve this translation

Select one

Изаберите један Approve this translation

No thanks

Не, хвала Approve this translation

Enter your feedback

Унесите повратне Approve this translation

Why did you pick that score?

Зашто сте изабрали ту оцену? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Да ли још увек желите да нам пошаљете поруку? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Да ли још увек желите да пошаљете идеју? Approve this translation

Additional details

Додатни детаљи Approve this translation

Sending message

Слање поруке Approve this translation

Give feedback or ask for help

Дајте повратне информације или тражите помоћ Approve this translation

Are any of these helpful?

Да ли су неки од њих био од помоћи? Approve this translation

Skip and send message

Прескочи и пошаљите поруку Approve this translation

Skip and post idea

Прескочи и пост идеју Approve this translation

Edit message

Измени поруку Approve this translation

Message sent!

Порука послата! Approve this translation

Can we ask a favor?

Можемо ли замолити за услугу? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Стварно бисмо захвални ако би цвркут своје коментаре, превише Approve this translation

Not likely

Није вероватно Approve this translation

Very likely

Врло могуће Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Поверед би %{link:Јузервојс} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 људи желе %{heart:ову} идеју Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Једна особа %{heart:желе} с ова идеја Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} људи желе %{heart:ову} идеју Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Желите} ову идеју Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ти и једна друга особа жели %{heart:ову} идеју Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ви и %{count} други људи желе %{heart:ову} идеју Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Ваше повратне информације је постављен на нашем %{link:форуму повратне} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Ваше повратне информације је постављен на нашем %{link:форуму повратне} Approve this translation