Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  141
 3. Reviewed
  90
 4. All
  231
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 141

articles

чланци Approve this translation

private

приватним Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

чланак Approve this translation

articles

Чланци Approve this translation

All Articles

Сви чланци Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:гласова} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:гласова} Approve this translation

vote left!

гласају лево! Approve this translation

votes left!

гласова лево! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Све идеје Approve this translation

article

чланак Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

This idea is %{name}

Ова идеја је %{name} Approve this translation

updated %{date}

ажуриран %{date} Approve this translation

Searching

Претраживање Approve this translation

No results.

Нема резултата. Approve this translation

Clear search results

Јасно резултате претраге Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

ideas

идеја Approve this translation

Error! Try again.

Грешка! Покушајте поново. Approve this translation

Saved

Сачуване Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ова идеја је претворена у приватну поруку подршке Approve this translation

My feedback

Моје повратне информације Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Ми заиста ценимо ваше повратне информације! Approve this translation

Change my password

Променим моју лозинку Approve this translation

Passwords must match

Лозинке морају да се подударају Approve this translation

Your password has been updated

Ваша лозинка је ажуриран Approve this translation

Sent!

Послат! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Ова идеја чека одобрење модератора Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Нажалост, нисмо могли да поднесу своју идеју, јер сте ван гласова. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Ваша идеја је обрађују и ускоро ће се појавити Approve this translation

Create Your Profile

Креирајте свој профил Approve this translation

Create your profile to gain access

Направите свој профил да добије приступ Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Када направите свој профил ћемо Вас проследити на %{name} Форум. Approve this translation

Existing idea results

Постојеће идеа резултати Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Тај форум је био привремено блокиран због обзир промене. Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Повратне информације и база знања Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Ви сте о томе да избришете свој кориснички профил. То се не може опозвати! Approve this translation

More articles

Остали чланци Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Погледај све идеје у %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Погледај све чланке %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Избриши коментар из %{name} на %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Коментари за %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Идеје као %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Админ страница за %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Погледај све чланке %{title} Approve this translation