1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  466
 3. Reviewed
  401
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

Опозвали сте токен за %{application} Approve this translation

Deny

1 Одбиј Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook је тренутно недоступан. Покушајте касније. Approve this translation

Authorize Application

Одобри апликацију Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Апликација %{name} жели да приступа вашим подацима на UserVoice-у и ажурира их. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Ваш имејл не може да буде анониман ако желите да се пријавите путем Facebook-а. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Потребно је да унесете важећу имејл-адресуе путем Facebook-а. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Дозволити да %{name} приступа вашем UserVoice профилу? Approve this translation

Allow access

Дозволи приступ Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Потврда идентитета путем OpenID-а није успела: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Добављач потврде идентитета путем OpenID-а за %{provider} је тренутно недоступан Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу да се пријаве помоћу ове методе. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Овај %{provider} налог је неважећи јер нема верификовану имејл-адресу. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

started

1 започето Approve this translation

I suggest you ...

1 Предлажем вам… Approve this translation

Terms of service

Услови коришћења Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

претплатни пакет не укључује преусмеравање на главни домен Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припада поддомену Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Овај форум је затворен. Гласање више није могуће. Approve this translation

planned

1 планирано Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда лозинке Approve this translation

other

1 друго Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратне информације за %{account_name} Approve this translation

under review

1 прегледа се Approve this translation

declined

1 одбијено Approve this translation

Enter your idea

Унесите идеју Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 решава „%{resolves_to}“ уместо „%{host}“. Проверите DNS поставке. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 не решава. Може потрајати и до 72 часа како би ваше DNS поставке ступиле на снагу. %{link} Approve this translation

Change Password

1 Промени лозинку Approve this translation

completed

1 завршено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Различити начини подршке, укључујући управљање налогом у било које доба дана. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Услуга %{feature_name} је недоступна у тренутном пакету. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Додаје детаљну контролу над начином рада детектора злоупотребе. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone додатак Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Краудсорсинг уређивање Approve this translation

My tickets

1 Моји тикети Approve this translation

Everyone else

1 Свако други Approve this translation

Feedback Tab Widget

Виџет за повратне информације Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation