Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  54
 3. Reviewed
  39
 4. All
  93
 5. Health
Displaying 51 - 93 of 93

Required Consent

Потребна сагласност Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу да се пријаве помоћу ове методе. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Овај %{provider} налог је неважећи јер нема верификовану имејл-адресу. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Слажем се са складиштењем моје е-адресе, имена и ИП адресе. Ове информације и све повратне информације које пружам могу се користити за информирање одлука о производима и обавјештавање о ажурирањима производа. (Можете се у било ком тренутку одјавити). Approve this translation

New Password

Нова лозинка Approve this translation

Create an account

Отворите налог Approve this translation

Please enter a valid email address.

Унесите исправну е-маил адресу. Approve this translation

Something went wrong!

Нешто није у реду! Approve this translation

Display name (optional)

Приказани назив (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ушли сте, припремате своју страницу. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Приступ колачићима је потребан да бисте се пријавили. Ажурирајте поставке приватности да бисте омогућили праћење више локација или покушајте да користите други прегледач. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Немате потребне дозволе за приступ овом садржају. Approve this translation

Sign in required to continue

Да бисте наставили, потребна је пријава Approve this translation

Remember Me

Сети ме се Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

О, не! Постоји проблем са тим радним простором Слацк Approve this translation

You have some options. You can try:

Имате неке могућности. Можете пробати: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Пријављивање другим радним простором Approve this translation

Using a different sign in method

Коришћењем другог начина пријављивања Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Додавање новог радног простора} у УсерВоице Approve this translation

Please enter your password.

Молим вас унесите вашу шифру. Approve this translation

Create Password

Направите лозинку Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Лозинка захтева најмање 8 знакова Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Мора имати најмање један мали и један велика слова Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Потребан је најмање један симбол ($,!, @, _, *Итд.) Approve this translation

Password must include one number or more

Лозинка мора да садржи један или више бројева Approve this translation

Verify Email

потврди мејл Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Пре ресетовања лозинке морамо прво да верификујемо вашу е -пошту Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Морамо прво да верификујемо вашу е -пошту пре него што отворимо ваш налог Approve this translation

First things first!

Идемо редом! Approve this translation

Create Account

Региструј се Approve this translation

Let\'s create your account!

Хајде да направимо ваш налог! Approve this translation

Please enter a valid password.

Молимо Вас да унесете исправну лозинку. Approve this translation

Passwords must match.

Шифре морају да се подударају. Approve this translation

Go to login

Идите на пријаву Approve this translation

Go to settings

Идите на Подешавања Approve this translation

Current Password

Тренутна лозинка Approve this translation

Reset Password

Ресетуј шифру Approve this translation

Show more login options

Прикажи више опција за пријављивање Approve this translation

Show fewer login options

Прикажи мање опција за пријаву Approve this translation

New here?

Нови сте овде? Approve this translation

Forgot Password?

Заборавили сте лозинку? Approve this translation