Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  45
 3. Reviewed
  32
 4. All
  77
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 77

Sign in

1 Пријава Approve this translation

Remember me

1 Запамти ме Approve this translation

Change Password

1 Промени лозинку Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

1 Налог није пронађен. Approve this translation

Required, but not displayed

1 обавезно, али се не приказује Approve this translation

or, sign in with

1 или се пријавите преко Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook је тренутно недоступан. Покушајте касније. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

1 Ако је означено, запамтићемо вашу сесију две недеље. Approve this translation

Sign in to your profile.

1 Пријавите се на ваш профил. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Прихватам услове %{tos}а Approve this translation

Sign out

1 Одјави ме Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Пријављен/а као %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

1 Обуставили сте пријављивање. Approve this translation

Display name

1 име приказа Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

1 Поддомен вашег Јузервојса Approve this translation

Enter your email address

1 Унесите своју е-адресу Approve this translation

Close

1 Затвори Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

1 Пријављивање није успело. Approve this translation

Terms of Service

Услови коришћења Approve this translation

Your email address

1 Е-адреса Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

1 Хвала на пријави, %{user} Approve this translation

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

1 Отварањем налога прихватате услове правилника Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Ваш имејл не може да буде анониман ако желите да се пријавите путем Facebook-а. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Потребно је да унесете важећу имејл-адресуе путем Facebook-а. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Пријавите се на свој УсерВоице профил Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Пријавите се на свој рачун УсерВоице Approve this translation

Enter the email address you used

Унесите емаил адресу коју сте користили Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Ми ћемо Вам е-маил листу УсерВоице локација које имају профиле на. Approve this translation

Email me my sites

Пошаљите ми сајтовима Approve this translation

Still having trouble?

Још увек имате проблема? Approve this translation

Contact UserVoice support

Контакт УсерВоице подршку Approve this translation

Your UserVoice site URL

Ваша УсерВоице Сите УРЛ Approve this translation

Go to my account

Иди на мој рачун Approve this translation

Forgot your site's address?

Заборавили адресу вашег сајта? Approve this translation

Okay

Добро Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Потврда идентитета путем OpenID-а није успела: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Добављач потврде идентитета путем OpenID-а за %{provider} је тренутно недоступан Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Ваша лозинка се не може појавити на вашој адреси е -поште. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Ваша адреса е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Ваше корисничко име е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Привремено сте закључани 30 минута због превише неуспелих покушаја. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу да се пријаве помоћу ове методе. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Овај %{provider} налог је неважећи јер нема верификовану имејл-адресу. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

New Password

Нова лозинка Approve this translation

Create an account

Отворите налог Approve this translation

Display name (optional)

Приказани назив (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation