Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  64
 3. Reviewed
  35
 4. All
  99
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 64

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Ваша е-маил не може да буде анонимно, ако желите да се пријавите преко Фацебоок. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Потребно је да обезбеде важећу адресу е-маилу преко Фацебоока. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Пријавите се на свој УсерВоице профил Approve this translation

Sign in to UserVoice

Пријавите се на УсерВоице Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Пријавите се на свој рачун УсерВоице Approve this translation

Enter the email address you used

Унесите емаил адресу коју сте користили Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Ми ћемо Вам е-маил листу УсерВоице локација које имају профиле на. Approve this translation

Email me my sites

Пошаљите ми сајтовима Approve this translation

Still having trouble?

Још увек имате проблема? Approve this translation

Contact UserVoice support

Контакт УсерВоице подршку Approve this translation

Your UserVoice site URL

Ваша УсерВоице Сите УРЛ Approve this translation

Go to my account

Иди на мој рачун Approve this translation

Forgot your site's address?

Заборавили адресу вашег сајта? Approve this translation

Okay

Добро Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

ОпенИД аутентификацију није успела: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

ОпенИД провајдер идентитета за %{provider} је тренутно недоступна Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Ваша лозинка се не може појавити на вашој адреси е -поште. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Ваша адреса е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Ваше корисничко име е -поште не може се појавити у вашој лозинки. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Привремено сте закључани 30 минута због превише неуспелих покушаја. Approve this translation

Required Consent

Потребна сагласност Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу се пријавити путем овог метода. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ово %{provider} рачун није добар, нема потврђену адресу е-поште. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Извините због тога, нисмо се могли пријавити. Молимо вас покушајте поново. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Слажем се са складиштењем моје е-адресе, имена и ИП адресе. Ове информације и све повратне информације које пружам могу се користити за информирање одлука о производима и обавјештавање о ажурирањима производа. (Можете се у било ком тренутку одјавити). Approve this translation

New Password

Нова лозинка Approve this translation

Create an account

Направи налог Approve this translation

Please enter a valid email address.

Унесите исправну е-маил адресу. Approve this translation

Something went wrong!

Нешто није у реду! Approve this translation

Display name (optional)

Приказани назив (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ушли сте, припремате своју страницу. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Приступ колачићима је потребан да бисте се пријавили. Ажурирајте поставке приватности да бисте омогућили праћење више локација или покушајте да користите други прегледач. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Немате потребне дозволе за приступ овом садржају. Approve this translation

Sign in required to continue

Да бисте наставили, потребна је пријава Approve this translation

Remember Me

Сети ме се Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

О, не! Постоји проблем са тим радним простором Слацк Approve this translation

You have some options. You can try:

Имате неке могућности. Можете пробати: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Пријављивање другим радним простором Approve this translation

Using a different sign in method

Коришћењем другог начина пријављивања Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Додавање новог радног простора} у УсерВоице Approve this translation

Please enter your password.

Молим вас унесите вашу шифру. Approve this translation

Create Password

Направите лозинку Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Лозинка захтева најмање 8 знакова Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Мора имати најмање један мали и један велика слова Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Потребан је најмање један симбол ($,!, @, _, *Итд.) Approve this translation

Password must include one number or more

Лозинка мора да садржи један или више бројева Approve this translation

Verify Email

потврди мејл Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Пре ресетовања лозинке морамо прво да верификујемо вашу е -пошту Approve this translation