General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  163
 3. Reviewed
  144
 4. All
  307
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 307

Channel

1 Канал Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Email must be valid.

1 Е-адреса мора бити исправна. Approve this translation

is an admin

1 је администратор Approve this translation

Lite Design Customization

1 Прилагођење простог изгледа Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

Full integration

1 Пуна интеграција Approve this translation

Our best value!

1 Наша најбоља понуда! Approve this translation

updated

1 ажурирано Approve this translation

spam

1 непожељно Approve this translation

Anonymous

1 Анониман Approve this translation

more

1 више Approve this translation

Merged

1 Спојено Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

ideas

1 идеја Approve this translation

Terms of Service

2 Правилник Approve this translation

Administrators

1 Администратори Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Continue reading

Настави читање Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Идеја је спојена с другом идејом Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Идеја је дупликат Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Ваш домен Алиас ( %{host} ) Више неће радити Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Имате више администратори него што овај план дозвољава. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Имате више него што овај план форуме дозвољава. Approve this translation

Helpdesk

1 Служба за помоћ Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation

Your name

1 Име Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Прихватам услове %{1:terms of service}а Approve this translation

Set a new password

1 Постави нову лозинку Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 Истрошили сте гласове на овом форуму. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Унесите наслов за своју идеју. Approve this translation

The title is too long.

1 Наслов је предугачак. Approve this translation

The description is too long.

1 Опис је предугачак. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Више нећете моћи да додате администраторима преко ССО на овом новом плану Approve this translation

already has access

1 већ има приступ Approve this translation

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

Custom Terms of Service

Прилагођено Услови коришћења услуге Approve this translation

You have run out of votes.

Остали сте без гласова. Approve this translation

Standard

Уобичајено Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Морате прихватити услове да бисте наставили. Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Морате бити администратор да бисте приступили. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

2 Морате бити власник налога да бисте приступили. Approve this translation

Contact support

Подршка Approve this translation

Give feedback

Пошаљи повратну информацију Approve this translation