1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  263
 3. Reviewed
  521
 4. All
  784
 5. Health
Displaying 751 - 784 of 784

Related feedback

Feedback-ul legat de Approve this translation

Related feedback

Feedback-ul legat de Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vom actualiza când această idee progresează Approve this translation

Awesome!!!

Minunat!!! Approve this translation

Okay.

Bine. Approve this translation

We'll be in touch.

Vom fi în contact. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Feedback-ul dvs. ne ajunge la inimă. Approve this translation

Attach a file

Atașați un fișier Approve this translation

Attach a screenshot or file

Atașați o captură de ecran sau fișier Approve this translation

Snap screenshot

Ajustare captură de ecran Approve this translation

Choose a file

Alege un fișier Approve this translation

Uploading

Încărcarea Approve this translation

Something went wrong while uploading

Ceva a mers prost în timp ce se încărca Approve this translation

Try again

Încearcă din nou Approve this translation

Just send my message

Doar trimite mesajul meu Approve this translation

Taking screenshot

Realizarea capturii de ecran Approve this translation

Please select a category

Vă rugăm să selectați o categorie Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

O persoană %{heart:wants} această idee Approve this translation

Please describe your idea

Descrieți-vă ideea Approve this translation

Please enter a message

Introduceți un mesaj Approve this translation

Action required

Acțiune cerută Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Acum suntem obligați să avem consimțământul de a stoca date cu caracter personal. Deoarece aveți deja date stocate pe acest site, selectați unul dintre următoarele: Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Toate informațiile dvs. personale, inclusiv adresa de e-mail, numele și adresa IP vor fi șterse de pe acest site. Orice feedback pe care l-ați oferit și alții l-au susținut va fi atribuit lui „Anonim”. Toate ideile fără suport vor fi șterse. Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nu sunteți autorizat să accesați acest conținut Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serverul este puțin ocupat în acest moment. Stați fără grijă, vom continua să încercăm sau vă puteți întoarce mai târziu. Approve this translation

Summarize your idea

Rezumă-ți ideea Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Ideea dvs. a fost postată pe %{link:feedback forum} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Furnizați adresa dvs. de e-mail pentru a vota și a primi actualizări pentru această idee. Approve this translation

Something went wrong!

Ceva n-a mers bine! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Nu sunt de acord cu stocarea informațiilor mele personale și doresc să șterg profilul meu de feedback și toate datele personale de pe acest site. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Vă rugăm să rețineți că, dacă nu selectați o opțiune, ni se va cere să ștergem profilul dvs. de feedback și informațiile personale în termen de 30 de zile. Approve this translation

Please select an option to continue.

Vă rugăm să selectați o opțiune pentru a continua. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Acest lucru poate dura până la 1 minut... Approve this translation

Close Feedback Widget

Închideți widgetul de feedback Approve this translation