1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  245
 3. Reviewed
  693
 4. All
  938
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 938

anonymous

2 Anonim Approve this translation

Status

2 Stare Approve this translation

Description

2 Descriere Approve this translation

Comment

Comentați Approve this translation

Search

2 Caută Approve this translation

vote

2 votează Approve this translation

%{duration} ago

acum %{duration} Approve this translation

What happens if I run out?

Ce se intampla dacă epuizez voturile? Approve this translation

Comments

1 Comentarii Approve this translation

Share

Share Approve this translation

votes

voturi Approve this translation

Closed

1 Închis Approve this translation

Done!

Gata! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Trebuie să autorizați sistemul de feedback UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Ai adaugat %{num} %{text} Approve this translation

saving

salvare Approve this translation

Vote for this idea

Voteaza această sugestie Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administratori, vă rugămconfigurați-vă contul dvs.UserVoice pentru a incepe colectarea feedback-ului. Approve this translation

Continue

Continuați Approve this translation

Load more ideas

Încărcați mai multe sugestii Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Aceste instructiuni sunt pentru administratori, în vederea configurării tab-ului de feedback UserVoice. Dacă ne-ați trimis feedback, vă așteptăm înapoi în curând! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Conectați-vă la UserVoice Admin Console Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Înregistrați-vă pagina de Facebook sau Aplicația Approve this translation

View comments (%{num})

Vezi comentarii (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Noul tab de Feedback este aproape gata! Approve this translation

Create idea

Compuneți o sugestie Approve this translation

awaiting moderator approval

se așteaptă aprobarea moderatorului Approve this translation

Profile

profil Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Aplicatia Facebook utilizeaza sistemul UserVoice feedback pentru a primi feedback. Pentru a crea sugestii noi, vota și lăsa comentarii, trebuie să autorizați aplicația UserVoice feedback și să fiți de acord cu %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Răspuns al %{name} Approve this translation

Update Search

2 Actualizare Căutare Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Votați o sugestie similară, sau adaugă sugestia dvs mai jos Approve this translation

You have %{num} remaining!

1 Ai %{num} rămase! Approve this translation

All Feedback

1 Vezi tot Approve this translation

Hot

1 Recomandări Approve this translation

New

1 Nou Approve this translation

My Feedback

1 Recomandarea mea Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Fiecărei persoane îi este dat un număr limitat de voturi pentru a încuraja cele mai bune idei. Dacă rămâneți fără voturi, nu vă faceți griji, sunt mai multe modalitati prin care le puteți recupera! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Aveţi posibilitatea să modificaţi numărul de voturi pe care le-aţi acordat deja sugestiillor. Faceţi clic pe tab-ul "feedback-ul meu", pentru a vedea sugestiile susţinute. Eliminarea voturilor vă va permite să votați alte sugestii și să creați sugestii noi. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

De asemenea, puteți comenta orice sugestie, indiferent de numărul de voturi rămase. Approve this translation

on %{date}

1 pe %{date} Approve this translation

Write a comment

Scrieți un comentariu Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

1 Cum să configuraţi Tab-ul dvs. de Feedback pe UserVoice Approve this translation

Add your idea

Adaugați sugestia dvs. Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Ce se intampla dacă rămân fără voturi? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Pentru a crea sugestii, vota și lăsa comentarii, trebuie să autorizați sistemul de feedback UserVoice. Doriţi să faceţi acest lucru acum? Approve this translation

Request for Permission

2 Cererea de permisiune Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Ne pare rău, întâmpinăm probleme tehnice Approve this translation

A title is required for your idea

Un titlu este necesar pentru sugestia dvs Approve this translation