1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  263
 3. Reviewed
  521
 4. All
  784
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 784

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Categoriile vă permit să organizați ideile în forumurile dumneavoastră. Utilizatorii pot selecta categoria din care face parte din ideea lor de la momentul în care sugerează idei. Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrează UserVoice direct de pe site-ul tau. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nu este disponibilă pentru contul dvs. Approve this translation

all values need to be unique

toate valorile trebuie sa fie unice Approve this translation

Merge ideas

Combină sugestii Approve this translation

Pre-moderation

1 Pre-moderare Approve this translation

You don't have access to this.

Tu nu ai acces la aceasta. Approve this translation

Email must be present.

Adresa de e-mail este obligatorie. Approve this translation

Restrict access by IP

Restricționează accesul după IP Approve this translation

Full custom design

Design personalizat Approve this translation

you need to have at least one value

trebuie să aveți cel puțin o valoare. Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

În curând! Integrarea UserVoice în aplicaţiile iPhone. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Vă mulțumim pentru confirmarea adresei de e-mail. Vă rugăm creați o parolă pentru a proteja identitatea dumneavoastră. Approve this translation

already has an outstanding invitation

are deja o invitatie extraordinară. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Acordați acces privat la domenii de e-mail (de exemplu, *. Youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Restricționați accesul după domeniul de e-mail Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Setări avansate pentru prevenirea fraudării voturilor Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Înlocuieşte automat cuvintele profane cu "*****". (Momentan doar în engleză). Approve this translation

Respond to ideas

Răspundeți ideilor noi Approve this translation

Email must be valid.

Adresa de e-mail trebuie să fie validă. Approve this translation

is an admin

este un administrator Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Acordați acces la un forum privat de adrese IP specifice (de exemplu, reţeaua internă). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Eliminați sugestiile duplicat cu usurință. (Voturile acordate celor două sugestii sunt combinate.) Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

Customize voting

Particularizare vot Approve this translation

Domain aliasing

Domeniu aliasing Approve this translation

White labeled

White labeled Approve this translation

Private forums

1 Forumuri private Approve this translation

SSL encryption

1 Criptare SSL Approve this translation

Administrators

Administratori Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Acesta este numărul maxim de administratori pe forum-ul dvs de feedback UserVoice şi sistemul de ticketing. Approve this translation

Continue reading

Continuă să citesti Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Sugestia a fost regrupată într-o nouă sugestie. Approve this translation

Idea is a duplicate

Sugestia este un duplicat. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Plugin de feedback pentru Facebook Approve this translation

Single sign-on

Single Sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

sunt de acord cu %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Ați terminat numărul de voturi admise pe acest forum. Approve this translation

already has access

1 are deja acces Approve this translation

Set Password

Seteaza parola Approve this translation

You have run out of votes.

Nu mai aveți voturi Approve this translation

Standard

1 Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

Trebuie să fiți administrator pentru a accesa acest lucru! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Tu trebuie să fiți titularul de cont pentru a accesa acest lucru! Approve this translation

Idea has been closed

Sugestia a fost închisa Approve this translation

Idea attachments

Ataşament. Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorii şi, opţional, utilizatorii pot ataşa fişiere la sugestii. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} în urmă Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Bifat Approve this translation