1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  270
 3. Reviewed
  562
 4. All
  832
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 832

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Configurați-vă forumul pe propriul dvs. domeniu (ex: feedback.yourdomain.com). Păstrați brandul dvs și aduceți un plus de valoare SEO prin adăugarea conţinutului generat de utilizatori în domeniul dvs. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Utilizatorii pot face cu uşurinţă trecerea de la site-ul dvs la UserVoice, fără nicio înregistrare. Acest lucru reduce foarte mult reticența de a da feedback. Profilele utilizatorilor şi imaginile asociate pot fi integrate în UserVoice pentru o experienţă îmbunătățită. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Fiecărui utilizator i se acordă 10 de voturi (pe forum), pentru a partaja propriile sugestii. Acest lucru încurajează utilizatorii să trimită cele mai bune sugestii. Cu această opţiune puteţi seta numărul de voturi primit de fiecare votant. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Unele lucruri trebuie discutate în particular. Puteți limita un forum prin adresa de e-mail, prin domeniul de e-mail sau prin Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Clienții tăi nici nu trebuie să știe că au părăsit site-ul tău. Configurează design-ul UserVoice (antet, subsol și CSS) pentru a se potrivi cu aspectul și funcționalitatea site-ului tău. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Multiple opțiuni de suport, inclusiv administrare de cont dedicată 24/7. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Cele mai multe conturi au un forum de idei generale, şi să crează forumuri suplimentare pentru a fora în subiect, cu atât utilizatorii dvs. si echipa interna. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Criptarea SSL va păstra datele dumneavoastra în siguranţă. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nu sunt disponibile pentru planul tău. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Permite controlarea în detaliu a modului de funcționare a detectorului de fraudă la vot. Approve this translation

Email address

1 Adresa de e-mail Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderare crowdsource Approve this translation

%{num} vote

%{num} vot Approve this translation

My tickets

Tichetele mele Approve this translation

Everyone else

Toți ceilalți Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget filă de feedback Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Categoriile vă permit să organizați ideile în forumurile dumneavoastră. Utilizatorii pot selecta categoria din care face parte din ideea lor de la momentul în care sugerează idei. Approve this translation

Profanity filter

Filtru vandalizare Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrează UserVoice direct de pe site-ul tau. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nu este disponibilă pentru contul dvs. Approve this translation

all values need to be unique

toate valorile trebuie sa fie unice Approve this translation

Merge ideas

Combină sugestii Approve this translation

Unassigned

Nerepartizat Approve this translation

%{num} votes

%{num} voturi Approve this translation

Pre-moderation

1 Pre-moderare Approve this translation

You don't have access to this.

Tu nu ai acces la aceasta. Approve this translation

Email must be present.

Adresa de e-mail este obligatorie. Approve this translation

Restrict access by IP

Restricționează accesul după IP Approve this translation

Full custom design

Design personalizat Approve this translation

you need to have at least one value

trebuie să aveți cel puțin o valoare. Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

În curând! Integrarea UserVoice în aplicaţiile iPhone. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Vă mulțumim pentru confirmarea adresei de e-mail. Vă rugăm creați o parolă pentru a proteja identitatea dumneavoastră. Approve this translation

already has an outstanding invitation

are deja o invitatie extraordinară. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Acordați acces privat la domenii de e-mail (de exemplu, *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Câmpuri personalizate Approve this translation

Restrict access by email domain

Restricționați accesul după domeniul de e-mail Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Setări avansate pentru prevenirea fraudării voturilor Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Înlocuieşte automat cuvintele profane cu "*****". (Momentan doar în engleză). Approve this translation

Channel

1 Canal Approve this translation

Respond to ideas

Răspundeți ideilor noi Approve this translation

Email must be valid.

Adresa de e-mail trebuie să fie validă. Approve this translation

is an admin

este un administrator Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Acordați acces la un forum privat de adrese IP specifice (de exemplu, reţeaua internă). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Eliminați sugestiile duplicat cu usurință. (Voturile acordate celor două sugestii sunt combinate.) Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

more

Mai mult Approve this translation

Customize voting

Particularizare vot Approve this translation

Domain aliasing

Domeniu aliasing Approve this translation

White labeled

White labeled Approve this translation