1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  282
 3. Reviewed
  585
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 851 - 867 of 867

Taking screenshot

Realizarea capturii de ecran Approve this translation

Please select a category

Vă rugăm să selectați o categorie Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

O persoană %{heart:wants} această idee Approve this translation

Please describe your idea

Descrieți-vă ideea Approve this translation

Please enter a message

Introduceți un mesaj Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nu sunteți autorizat să accesați acest conținut Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serverul este puțin ocupat în acest moment. Stați fără grijă, vom continua să încercăm sau vă puteți întoarce mai târziu. Approve this translation

Summarize your idea

Rezumă-ți ideea Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Ideea dvs. a fost postată pe %{link:feedback forum} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Furnizați adresa dvs. de e-mail pentru a vota și a primi actualizări pentru această idee. Approve this translation

Something went wrong!

Ceva n-a mers bine! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Nu sunt de acord cu stocarea informațiilor mele personale și doresc să șterg profilul meu de feedback și toate datele personale de pe acest site. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Vă rugăm să rețineți că, dacă nu selectați o opțiune, ni se va cere să ștergem profilul dvs. de feedback și informațiile personale în termen de 30 de zile. Approve this translation

Please select an option to continue.

Vă rugăm să selectați o opțiune pentru a continua. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Acest lucru poate dura până la 1 minut... Approve this translation

Close Feedback Widget

Închideți widgetul de feedback Approve this translation

Vote (idea has been closed)

Votează (ideea a fost închisă) Approve this translation