1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  210
 3. Reviewed
  640
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 850

You've revoked the token for %{application}

Du har dragit tillbaka godkännandet för %{application} Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

5 Facebook verkar vara nere för tillfället. Var god försök igen senare. Approve this translation

Authorize Application

1 Tillåt applikationen Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Ansökan %{name} vill ha möjligheten att komma åt och uppdatera dina uppgifter på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Vi kunde tyvärr inte logga in dig. Försök igen. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

2 Din e-post kan inte vara anonym om du vill logga in via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Du måste ange en giltig e-postadress via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Tillåt %{name} tillgång till din UserVoice-profil? Approve this translation

Allow access

1 Tillåt åtkomst Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID-autentiseringen misslyckades: %{message} Approve this translation

action

handling Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentiseringsleverantör för %{provider} är inte tillgänglig för tillfället Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Du är nu inloggad på sidofältet för bidragsgivare. Du kan stänga det här fönstret och återgå till sidofältet. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Endast administratörer kan logga in via den här metoden. Logga in på ett annat sätt. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Detta %{provider} konto är inte bra, det har ingen verifierad e-postadress. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Tyvärr, vi kunde inte logga in. Vänligen försök igen. Approve this translation

[password protected entry]

[skyddat av lösenord] Approve this translation

an anonymous user

3 en anonym användare Approve this translation

started

2 påbörjad Approve this translation

I suggest you ...

1 Jag föreslår att ni ... Approve this translation

Terms of service

2 Villkor för användning Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnemangsplanen inkluderar inte domän-aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

2 tillhör inte sub-domänen Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Detta forum är stängt. Inte längre möjligt att rösta. Approve this translation

planned

planerad Approve this translation

duplicate

duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Bekräftelse av lösenord Approve this translation

other

2 annan Approve this translation

Activity

3 Aktivitet Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Kundfeedback för %{account_name} Approve this translation

under review

analyseras Approve this translation

declined

avvisad Approve this translation

Enter your idea

Skriv din idé Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

resolverar till '%{resolves_to}' istället för '%{host}'. Var god kontrollera dina DNS inställningar. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

resolverar inte. Det kan ta upp till 72 timmar innan dina DNS ändringar får effekt. %{link} Approve this translation

completed

Genomförd Approve this translation

Site

Webbsida Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Få ert forum uppsatt på er egen domän (t.ex: feedback.yourdomain.com). Bevarar upplevelsen av ert märke och ger värdefull sökmotoroptimering genom att användargenererat innehåll läggs på er domän. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Era användare kan sömlöst flyttas från er websida till UserVoice utan att någon registrering krävs. Detta sänker märkbart tröskeln för att orka ge feedback. Era användares profiler och avatarer kan integreras med UserVoice för att få en än mer sömlös användarupplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Varje röstande får 10 röster (per forum) att lägga på idéer de vill stötta. Detta tvingar folk att fokusera på sina mest favoriserade idéer och ger en högre feedback-kvalitet. Med detta val kan du bestämma hur många röster varje röstande får per forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Vissa saker diskuteras helst privat. Du kan begränsa ett forum via E-postadress, E-postdomän eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Era kunder behöver inte ens få veta att de lämnat er webbsida. Konfigurera din UserVoice-design (sidhuvud, sidfot och CSS) så att det matchar ert befintliga utseende. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Många supportalternativ inklusive dedikerad dygnet-runt-kontohantering. Approve this translation

Private Forums

1 Privata forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De flesta konton sätter upp ett forum för allmänna idéer och skapar ytterligare forum för specifika ämnen som kan diskuteras på djupet med både användare och det egna teamet. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL-kryptering säkrar din data. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alla verktyg för att lyssna på, besvara och mäta åsikterna från en växande publik. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

2 Lägger till finkornig kontroll över hur röstbedrägeri-detektorn fungerar. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-plugin Approve this translation