1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  218
 3. Reviewed
  649
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 851 - 867 of 867

Just send my message

Skicka bara mitt meddelande Approve this translation

Taking screenshot

Intag skärmdump Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Detta tar längre tid än väntat Approve this translation

Please select a category

1 Välj en kategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

En person %{heart:vill ha den} här tanken Approve this translation

Please describe your idea

Vänligen beskriv din idé Approve this translation

Please enter a message

Ange ett meddelande Approve this translation

You are not authorized to access this content

Du har inte behörighet att komma åt det här innehållet Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Servern är lite upptagen just nu. Sitt tätt och vi fortsätter att försöka eller du kan komma tillbaka senare. Approve this translation

Summarize your idea

Sammanfatta din idé Approve this translation

What should we build next?

Vad ska vi bygga härnäst? Approve this translation

Loading...

Läser in... Approve this translation

All done. Thank you!

Helt klar. Tack! Approve this translation

also chose

valde också Approve this translation

No preference. Ask me another...

Ingen preferens. Fråga mig en annan ... Approve this translation

Unknown state?

Okänt tillstånd? Approve this translation

Restart preview

Starta om förhandsgranskningen Approve this translation