1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  200
 3. Reviewed
  660
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 860

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Vi skulle verkligen uppskatta om du även vill tweeta dina kommentarer Approve this translation

Not likely

1 Inte troligt Approve this translation

Very likely

Högst troligt Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

1 Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

Help us decide what to add next

Hjälp oss att bestämma vad vi ska lägga till härnäst. Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 personer %{heart:want} denna idé Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

En person %{heart:want} denna idé Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} personer %{heart:vill ha} denna idé Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denna idé Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du och en annan person som %{heart:want} denna idé Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du och %{count} andra människor %{heart:want} denna idé Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din feedback har skickats till vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din feedback har skickats till vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

Ingen %{heart:want} denna idé Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

En person %{heart:want} denna idé Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} andra %{heart:want} denna idé Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denna idé Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du och en annan person %{heart:want} denna idé Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du och %{count} andra %{heart:want} denna idé Approve this translation

Post your own idea

1 Lägg in din egen idé Approve this translation

Pick + Subscribe

Plocka + prenumerera Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent} %% av tiden Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent} %% av tiden Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

När du skickar in ett förslag till vårt feedback-forum så kan andra prenumerera och kommentera på ditt förslag. Approve this translation

Open in a new window

1 Öppna i nytt fönster Approve this translation

Open in a new window

1 Öppna i nytt fönster Approve this translation

This answers my question

Detta besvarar min fråga Approve this translation

Related ideas

1 Relaterade idéer Approve this translation

Related articles

1 Liknande artiklar Approve this translation

Related feedback

1 Liknande synpunkter Approve this translation

Related feedback

1 Liknande synpunkter Approve this translation

Summarize your suggestion

Sammanfatta ditt förslag Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vi kommer att uppdatera dig som denna idé fortskrider Approve this translation

Awesome!!!

Grymt!!! Approve this translation

Okay.

1 Okej. Approve this translation

We'll be in touch.

Vi hör av oss. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vi tar dina synpunkter till hjärta. Approve this translation

Attach a file

1 Bifoga en fil Approve this translation

Attach a screenshot or file

1 Bifoga en skärmdump eller fil Approve this translation

Snap screenshot

Ta en skärmdump Approve this translation

Choose a file

1 Välj en fil Approve this translation

Uploading

Laddar upp Approve this translation

Something went wrong while uploading

Något gick fel med uppladdningen Approve this translation

Try again

1 Försök igen Approve this translation

Just send my message

Skicka bara mitt meddelande Approve this translation

Taking screenshot

Intag skärmdump Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Detta tar längre tid än väntat Approve this translation

Please select a category

1 Välj en kategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

En person %{heart:vill ha den} här tanken Approve this translation

Please describe your idea

Vänligen beskriv din idé Approve this translation