1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  211
 3. Reviewed
  618
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 801 - 829 of 829

This answers my question

Detta besvarar min fråga Approve this translation

Related ideas

1 Relaterade idéer Approve this translation

Related articles

1 Liknande artiklar Approve this translation

Related feedback

1 Liknande synpunkter Approve this translation

Related feedback

1 Liknande synpunkter Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vi kommer att uppdatera dig som denna idé fortskrider Approve this translation

Awesome!!!

Grymt!!! Approve this translation

Okay.

1 Okej. Approve this translation

We'll be in touch.

Vi hör av oss. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vi tar dina synpunkter till hjärta. Approve this translation

Attach a file

1 Bifoga en fil Approve this translation

Attach a screenshot or file

1 Bifoga en skärmdump eller fil Approve this translation

Snap screenshot

Ta en skärmdump Approve this translation

Choose a file

1 Välj en fil Approve this translation

Uploading

Laddar upp Approve this translation

Something went wrong while uploading

Något gick fel med uppladdningen Approve this translation

Try again

1 Försök igen Approve this translation

Just send my message

Skicka bara mitt meddelande Approve this translation

Taking screenshot

Intag skärmdump Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Detta tar längre tid än väntat Approve this translation

Please select a category

1 Välj en kategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

En person %{heart:vill ha den} här tanken Approve this translation

Please describe your idea

Vänligen beskriv din idé Approve this translation

Please enter a message

Ange ett meddelande Approve this translation

You are not authorized to access this content

Du har inte behörighet att komma åt det här innehållet Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Servern är lite upptagen just nu. Sitt tätt och vi fortsätter att försöka eller du kan komma tillbaka senare. Approve this translation

Summarize your idea

Sammanfatta din idé Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Din idé har publicerats i vårt %{link:feedbackforum} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Ange din e-postadress för att rösta och få uppdateringar för den här idén. Approve this translation