1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  271
 3. Reviewed
  558
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 829

Please confirm your decision to keep your profile.

Vahvista päätöksesi pitää profiiliasi. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Vahvista päätöksesi peruuttaa tilauksesi. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} ehdotti Approve this translation

%{user} wrote

%{user} kirjoitti Approve this translation

Send message

2 Lähetä viesti Approve this translation

Message subject

2 Viestin aihe Approve this translation

or

1 tai Approve this translation

Post idea

1 Lähetä idea Approve this translation

browse articles

selaa artikkeleita Approve this translation

browse ideas

selaa ideoita Approve this translation

How can we help you today?

Miten voimme auttaa sinua tänään? Approve this translation

Sending

1 Lähettää Approve this translation

Your message has been received.

Viestisi on vastaanotettu. Approve this translation

Submitting

Lähettää Approve this translation

Your idea has been received.

Ideasi on vastaanotettu. Approve this translation

Visit %{link}

1 Vieraile osoitteessa %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Sinulla ei ole enempää ääniä! Approve this translation

We'll email you!

Saat meiltä pian sähköpostiviestin! Approve this translation

open in new window

avaa uuteen ikkunaan Approve this translation

Hide

2 Piilota Approve this translation

%{num} related idea

%{num} liittyvä idea Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} liittyviä ideoita Approve this translation

Matches for '%{query}'

1 Tulokset hakusanalle %{query} Approve this translation

searching

haetaan Approve this translation

No articles or ideas available

Ei artikkeleita tai ehdotuksia saatavilla Approve this translation

No articles available

1 Ei artikkeleita saatavilla Approve this translation

No ideas available

Ei ehdotuksia saatavilla Approve this translation

Send another message

Lähetä toinenkin viesti Approve this translation

Idea is closed

Ehdotus on suljettu Approve this translation

Close window

1 Sulje ikkuna Approve this translation

Post another idea

Lähetä toinen idea Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Äänesi palautuvat sinulle, kun äänestämäsi ideat suljetaan Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Huomaa, että olet nyt käyttänyt kaikki äänesi tälle foorumille. Äänesi palautetaan kun hallinoija sulkee ideasi Approve this translation

I still want to send a message

1 Haluan silti lähettää viestin Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Olemme löytäneet, %{1:artikkeleita,} jotka voivat auttaa sinua nopeammin kuin viestin lähettäminen. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Olemme löytäneet, %{1:artikkeleita} ja niihin %{2:liittyviä ajatuksia,} jotka voivat auttaa sinua nopeammin kuin viestin lähettäminen. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

1 Otamme sinuun yhteyttä pian Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Tarkista sähköpostisi ja klikkaa sähköpostissa lähettämäämme vahvistuslinkkiä. %{resend} Approve this translation

More matches

Lisää vastauksia Approve this translation

%{num} ranked

%{num} sijoittui Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Olemme huomanneet %{1:liittyvät ideat,} jotka haluat ehkä tarkistaa. Approve this translation

Sign in to give feedback

Kirjaudu sisään antaa palautetta Approve this translation

%{num} voter

%{num} äänestäjä Approve this translation

%{num} voters

%{num} äänestäjät Approve this translation

Back

1 Takaisin Approve this translation

Processing

Käsitellään Approve this translation

Edit idea

Muokkaa ideaa Approve this translation

Invalid email address!

Virheellinen sähköpostiosoite! Approve this translation

Whoops

1 Oho Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Kuinka todennäköisesti suosittelisit %{site_name} ohjelmistoa ystävällesi tai kollegalle? Approve this translation