1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  772
 3. Reviewed
  1483
 4. All
  2255
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 2255

Merge idea

Обединете идеята Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Домейн псевдонимите изискват потребителски CNAME запис в DNS-а Approve this translation

Sort by votes

Сортирай по гласове Approve this translation

%{n} vote

%{n} гласове Approve this translation

Respond

Отговорете Approve this translation

Merge

Обединяване Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

например, Как можем да подобрим Acme? Approve this translation

Dashboard

табло Approve this translation

All categories

Всички категории Approve this translation

manage authorized users

управляване на упълномощените потребители Approve this translation

name

име Approve this translation

Select

Изберете Approve this translation

forum icon

икона на форум Approve this translation

Previous

1 Предишна Approve this translation

Forum state

Състояние на форума Approve this translation

Recommended

Препоръчва се Approve this translation

Loading

Зареждане Approve this translation

Remove logo

Премахни логото Approve this translation

Date

Дата Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Потребителите могат да създават идеи, да гласуват и да добавят коментари Approve this translation

Member since

Потребител от Approve this translation

Require all

Изисква всички Approve this translation

API key

ППИ ключ Approve this translation

Messages

Съобщения Approve this translation

Open

Отвори Approve this translation

Custom

Поръчка Approve this translation

State

Състояние Approve this translation

Allow any

Позволи едно Approve this translation

Preview

Предварителен преглед Approve this translation

Failures

Повреди Approve this translation

Moderation queue

Mодериране на опашката Approve this translation

Credit card number

Номер на кредитна карта Approve this translation

Forum Name

Име на Форума Approve this translation

Used to reference your account

Използва се за съотнасяне на Вашата сметка Approve this translation

Security Code

Код за Сигурност Approve this translation

January

Януари Approve this translation

of the following

от следните Approve this translation

Single Sign-On

Еднократно вписване Approve this translation

Billing address

Адрес за фактура Approve this translation

Account

Сметка Approve this translation

Response

Отговор Approve this translation

Notes

1 Отбелязва Approve this translation

Ideas

Идеи Approve this translation

Sort by oldest

Сортирай от най-стария Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Позволява Ви да контролирате какво могат да правят потребителите във форума Approve this translation

Notifications

Известия Approve this translation

Users

Потребители Approve this translation

Month

Месец Approve this translation

Add

Добави Approve this translation

Undelete

Отмени изтриването Approve this translation