1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  618
 3. Reviewed
  1693
 4. All
  2311
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 2311

Unconfirmed: %{resend}

1 Непотвърден: %{resend} Approve this translation

Platinum

1 Платинен Approve this translation

Save

1 Съхраняване Approve this translation

Gold

1 Златен Approve this translation

is only valid for Beta accounts

1 е валидна само за Бета акаунти Approve this translation

Single Sign On

1 Еднократно влизане Approve this translation

Custom Design

1 Дизайн по поръчка Approve this translation

Deleted

1 Изтрито Approve this translation

Profile Integration

1 Интеграция на профила Approve this translation

Spam

Спам Approve this translation

Cancel

1 Отказване Approve this translation

Uncategorized

Некатегоризирани Approve this translation

Email Support

Поддръжка по имейла Approve this translation

Title

Заглавие Approve this translation

Tin

Тенекиен Approve this translation

Open Source Projects

Проекти с отворен код Approve this translation

Update

Обновяване Approve this translation

White Labeled

Продукт с бял етикет Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Forum

Форум Approve this translation

Categories

Категории Approve this translation

Free

Безплатно Approve this translation

Domain Aliasing

Алтернативно име на домейна Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ако виждаш %{image} отгоре това значи, че нямаш Граватар емейл адрес или не е гласуван с Г. Получи такъв безплатно на %{link}. Approve this translation

Send

Изпращане Approve this translation

Password

Парола Approve this translation

Sign-in Successful

Вписахте се успешно Approve this translation

Phone Support

Телефонна поддръжка Approve this translation

Silver

Сребърен Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Щракнете тук, за да обновите Вашият акаунт: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

С Вашата кредитна карта беше извършено плащане от $%{amount} Approve this translation

Idea held for approval

Тази идея е задържана за одобрение Approve this translation

Approve

Удобрение Approve this translation

Unsubscribe

отпишете Approve this translation

Credit card billed

Платено с кредитна карта Approve this translation

The UserVoice Team

Екипа на UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Благодарим Ви, че използвате UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

ВЪПРОСИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ? Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Вашата фактура от UserVoice за %{domain} Approve this translation

Ignore Flags

Игнорирай Нередностите Approve this translation

Deny

Отказване Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Отиди на %{link}, за да се актуализира информацията от кредитната Ви карта и ние ще опитаме отново! Approve this translation

This charge covers your account until %{date}. You will be billed again at that time for the next month.

Тази такса покрива акаунта Ви до %{date}. Вие ще бъдете таксувани отново по същото време за следващия месец. Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Това е фактура за Вашият UserVoice акаунт Approve this translation

From %{start} to %{end}

От %{start} до %{end} Approve this translation

INVOICE

ФАКТУРА Approve this translation

commented on

коментар относно Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice не е в състояние да обработи Вашата кредитна карта %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

Благодарим Ви отново за Вашия бизнес! Approve this translation

Amount PAID

ПЛАТЕНА сума Approve this translation