1. Untranslated
    0
  2. Needs Review
    734
  3. Reviewed
    1586
  4. All
    2320
  5. Health
Displaying 1 - 50 of 2320

Unconfirmed: %{resend}

1 Непотвърден: %{resend} Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

2 Тази имейл вече е бил потвърден. Благодаря! Approve this translation

Platinum

1 Платинен Approve this translation

Sign in

влезте Approve this translation

Save

1 Съхраняване Approve this translation

Gold

1 Златен Approve this translation

Status

1 Статут Approve this translation

is only valid for Beta accounts

1 е валидна само за Бета акаунти Approve this translation

Description

1 Описание Approve this translation

Single Sign On

1 Еднократно влизане Approve this translation

Custom Design

1 Дизайн по поръчка Approve this translation

Comment

1 Коментар Approve this translation

Deleted

1 Изтрито Approve this translation

Profile Integration

1 Интеграция на профила Approve this translation

Settings

1 Настройки Approve this translation

Search

1 Търсене Approve this translation

Cancel

1 Отказване Approve this translation

vote

1 оценка Approve this translation

%{duration} ago

преди %{duration} Approve this translation

Email Support

Поддръжка по имейла Approve this translation

Title

Заглавие Approve this translation

Tin

Тенекиен Approve this translation

optional

незадължително Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

1 Писмото за потвърждение беше изпратено отново. Approve this translation

Category

Категория Approve this translation

Email

Имейл Approve this translation

Admin

Администратор Approve this translation

Open Source Projects

Проекти с отворен код Approve this translation

Update

Обновяване Approve this translation

White Labeled

Продукт с бял етикет Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Forum

Форум Approve this translation

Categories

Категории Approve this translation

Open ideas

Отвори идеите Approve this translation

Re-send email confirmation

Препрати емейла с потвърждението Approve this translation

Free

Безплатно Approve this translation

Comments

Коментари Approve this translation

Domain Aliasing

Алтернативно име на домейна Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ако виждаш %{image} отгоре това значи, че нямаш Граватар емейл адрес или не е гласуван с Г. Получи такъв безплатно на %{link}. Approve this translation

Send

Изпращане Approve this translation

Password

Парола Approve this translation

Sign-in Successful

Вписахте се успешно Approve this translation

Phone Support

Телефонна поддръжка Approve this translation

Silver

Сребърен Approve this translation

Click here to upgrade your account:

Щракнете тук, за да обновите Вашият акаунт: Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

С Вашата кредитна карта беше извършено плащане от $%{amount} Approve this translation

Credit card billed

Платено с кредитна карта Approve this translation

The UserVoice Team

Екипа на UserVoice Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Благодарим Ви, че използвате UserVoice. Approve this translation

QUESTIONS OR CONCERNS?

ВЪПРОСИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ? Approve this translation