Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  9
 3. Reviewed
  73
 4. All
  82
 5. Health
Displaying 51 - 82 of 82

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Když publikujete svůj nápad na naše fórum zpětné vazby, ostatní uživatelé budou moci sledovat změny a přidávat komentáře. Approve this translation

Open in a new window

Otevřít v novém okně Approve this translation

Open in a new window

Otevřít v novém okně Approve this translation

This answers my question

Toto je odpověď na moji otázku Approve this translation

Related ideas

Související nápady Approve this translation

Related articles

Související články Approve this translation

Related feedback

1 Související zpětná vazba Approve this translation

Related feedback

1 Související zpětná vazba Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Při změně stavu nápadu vás budeme kontaktovat Approve this translation

Awesome!!!

Úžasné!!! Approve this translation

Okay.

1 Dobře. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Budeme v kontaktu. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vaše názory si bereme k srdci. Approve this translation

Attach a file

1 Připojit soubor Approve this translation

Attach a screenshot or file

1 Připojit screenshot nebo soubor Approve this translation

Snap screenshot

Pořídit screenshot Approve this translation

Choose a file

Vyberte soubor Approve this translation

Uploading

1 Nahrávání Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Něco se pokazilo při nahrávání Approve this translation

Try again

Zkuste to znovu Approve this translation

Just send my message

Chci jen poslat zprávu Approve this translation

Taking screenshot

Pořizuji screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Tato akce trvá déle, než obvykle Approve this translation

Please select a category

1 Prosím, vyberte kategorii Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tuto myšlenku Approve this translation

Please describe your idea

Popište svůj nápad Approve this translation

Please enter a message

Zadejte prosím zprávu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnění k přístupu k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Server je v tuto chvíli trochu zaneprázdněn. Posaďte se a budeme se snažit, nebo se můžete vrátit později. Approve this translation

Summarize your idea

Shrňte svůj nápad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Váš nápad byl zveřejněn na našem %{link:fóru pro zpětnou vazbu} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Zadejte svou e-mailovou adresu, abyste mohli hlasovat a dostávat aktualizace pro tento nápad. Approve this translation